Заєць Ганна Петрівна

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1994

Освіта:

У 2016 році закінчила Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Економіка підприємства». З 2016 р. – аспірант Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 051 – економіка.

Аспірант Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 051 – економіка.

 

Напрямок наукової діяльності:

 управління трудовим потенціалом на підприємствах.

Автор:

понад 10 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Заєць Г.П. Чинники розвитку трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту»  / Колективна монографія за редакцією Прохорової В.В. «Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки» Української інженерно-педагогічної академії 2017. С. 294-303.
  2. Заєць Г.П. Компетентність як складова характеристики трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2017. № 59. С. 117-122
  3. Заєць Г.П. Управління трудовими ресурсами підприємств залізничного транспорту на основі системи ключових показників ефективності.  Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2018.  Вип. 28 (Ч.1). С. 143-147.
  4. Заєць Г.П. Вдосконалення управління розвитком трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту. Науково-практичний журнал «Економічні студії». 2018. Вип. 4(22).  С. 42-48.
  5.  Заєць Г.П. Практичний інструментарій мотивації та стимулювання персоналу підприємств залізничного транспорту. Електронне наукове фахове видання Східна європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип.2 (19). С. 144-150.
  6. Заєць Г.П. , Дикань В.Л. Промислово-логістична система як основа забезпечення ефективної діяльності підприємств машинобудування.  Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2019.  122-131 (302с.).
  7. Заєць Г.П. , Дикань В.Л. Організаційно-економічне забезпечення ефективної діяльності підприємств: логістичний підхід. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019.  №65.  С.9-18.
  8. Zaiets H. Development of an effective model of management system of labor potential of employees of railway enterprises. Sciences of Europe. 2019. No 39 ,VOL 3- р.24-32 (Praha, Czech Republic).
  9. Tokmakova I.,   Panchenko N., Obruch H.,  Kozlova A. and  Zaiets H. Assessment of strategic development potential of the production units of enterprises of railway transport. SHS Web of Conferences. 2019. Vol.67 (2019) – DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196702009

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Товарознавство і комерційна діяльністьПідприємництво