Документи про підвищення кваліфікації

корпус 1, поверх 3, кабінет 301, 312, поверх 4, кабінет 404

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації викладачів інших ЗВО

ПІБНомер і дата видачі свідоцтваТема підвищення кваліфікаціїгодини/кредити
2021
Яценко Ірина ЛеонидівнаПК 01116472/00019-20 від 23.02.2021Новітні тенденції в процесі викладання навчальних дисциплін в галузі телекомунікацій та комп`ютерних наук180 годин/ 6 кредитів
Під’ячий Гліб ЮрійовичПК 01116472/ 00020-20 від 23.02.2021Новітні тенденції розвитку передачі даних по мережі електрозв’язку180 годин/ 6 кредитів
Галка Роман МиколайовичПК 01116472 / 00021-20 від 20.02.2021Використання інтелектуального реле в станційних системах управління рухом поїздів180 годин/6 кредитів
Дяговець Ольга ВолодимирівнаПК 01116472 /00022-20 від 20.02.2021Аналіз методичних основ інтерактивної технології навчання у викладанні спеціальних дисциплін180 годин/ 6 кредитів
Іщенко Борис ВалентиновичПК 01116472 /00023-20 від 20.02.2021Застосування інтелектуального реле в станційних рейкових колах змінного струму180 годин/ 6 кредитів
Мацнєва Олена ВікторівнаПК 01116472 /00024-20 від 20.02.2021Діагностика стану та технічне обслуговування рейкових кіл180 годин/ 6 кредитів
Кисельова Алла МиколаївнаПК 01116472 /00025-20 від 20.02.2021Вплив інноваційних технологій навчання на розвиток професійних якостей студентів180 годин/ 6 кредитів
Мінейкіс Юлія СтаніславовнаПК 01116472 /00026-20 від 20.02.2021Оцінка виробничої ефективності діяльності структурних підрозділів регіональної філії «Донецька залізниця» в сучасних умовах180 годин/ 6 кредитів
Морхова Світлана МиколаївнаПК 01116472 /00027-20 від 20.02.2021Використання комп’ютерних технологій під час викладання спецдисциплін180 годин/ 6 кредитів
Ольховська Галина МихайлівнаПК 01116472 /00028-20 від 20.02.2021Панорама методичних ідей і знахідок особистісно-зорієнтованого заняття української мови та літератури180 годин/ 6 кредитів
Руденко Тетяна ІванівнаПК 01116472 /00029-20 від 20.02.2021Методичні аспекти планування ефективної цифрової взаємодії зі студентами під час дистанційного навчання та онлайн-ресурси для урізноманітнення освітнього процесу180 годин/ 6 кредитів
Тарасенко Олена ВолодимирівнаПК 01116472 / 0030-20 від 20.02.20216Панорама методичних ідей і знахідок особистісно-зорієнтованого заняття у філософії та соціології180 годин/ 6 кредитів
Тахтарова Інна АнатоліївнаПК 01116472 / 00031-20 від 20.02.2021Використання технології змішаного навчання в процесі викладання комп’ютерних дисциплін180 годин/ 6 кредитів
Щитинський Олександр МихайловичПК 01116472 /00032-20 від 20.02.2021Новітні системи автоматики на залізничному транспорті180 годин/ 6 кредитів
Родигіна Віта ПетрівнаПК 01116472 / 0033-20 від 29.01.2021Плавання в системі оздоровлення студентів180 годин/ 6 кредитів
Тимко Євген МиколайовичПК 01116472 /00034-20 від 29.01.2021Плавання в системі оздоровлення студентів180 годин/ 6 кредитів
Євтифієв Андрій СергійовичПК 01116472 /00035-20 від 29.01.2021Оновлення робочої програми з навчальної дисципліни «Фізичне виховання (спортивна боротьба) »180 годин/ 6 кредитів
Гоц Василь ЯковичПК 01116472 /00036-20 від 23.01.2021Судові та правоохоронні органи180 годин/ 6 кредитів
Кожевніков Геннадій КостянтиновичПК 01116472 /00037-20 від 23.01.2021Права обвинуваченого у кримінальному провадженні180 годин/ 6 кредитів
Каткова Антоніна ГеннадіївнаПК 01116472 / 0038-20 від 23.01.2021Судові та проавоохоронні органи180 годин/ 6 кредитів
2020
Давидюк Тетяна ВікторівнаПК 01116472 /00010-19 від 31.03.2020Організація роботи студентів з дисципліни “Управлінський облік”180 годин/ 6 кредитів
Якименко-Терещенко Наталія ВасилівнаПК 01116472 /00016-19 від 16.04.2020Організація роботи студентів з дисципліни «Аналіз фінансової звітності», «Стратегічний аналіз»180 годин/ 6 кредитів
Гусаченко Вадим ВолодимировичПК 01116472 /00017-19 від 15.01.2020Криза інженерної освіти і її філософський аналіз180 годин/ 6 кредитів
Денищук Денис ЄвгенійовичПК01116472/00018-19 від 11.02.2020Сучасні проблеми адміністративного права180 годин/ 6 кредитів
Ворожевітіна Ганна ІгорівнаПК 01116472 /00019-19 від 11.02.2020Сучасні питання цивілістики180 годин/ 6 кредитів
Жигло Анна АндріївнаПК 01116472/00001-20 від 28.02.2020Інноваційні будівельні матеріали та технології їх виробництва180 годин/ 6 кредитів
Латинін Микола АнатолійовичПК01116472/00002-20  від 26.03.2020Сучасні тенденції підвищення якості освіти майбутніх менеджерів та управлінців в рамках кредитно-модульної системи навчання180 годин/ 6 кредитів
Статівка Наталія ВалеріївнаПК01116472 /00003-20 від 26.03.2020Сучасні тенденції підвищення якості освіти майбутніх економістів та підприємців в рамках кредитно-модульної системи навчання180 годин/ 6 кредитів
Ульянченко Юрій ОлександровичПК 01116472 /0004-20 від 26.03.2020Організація навчального процесу відповідно до потреб економічного і соціального розвитку держави на основі впровадження результатів сучасних наукових досліджень180 годин/ 6 кредитів
Дунаєв Ігор ВолодимировичПК 1116472 /00005-20 від 26.03.2020Організація навчального процесу на основі широкого використання вітчизняного та зарубіжного досвіду в сфері професійної підготовки180 годин/ 6 кредитів
Бабаєв Валерій ЮрійовичПК01116472 /00006-20 від 26.03.2020Інноваційні методи реалізації змісту навчання з використанням дистанційних та інформаційно-комунікативних технологій180 годин/ 6 кредитів
Косенко Віктор ВікторовичПК01116472 /00007-20 від 26.03.2020Сучасні тенденції організації освітнього процесу шляхом формування нових професійних компетентностей менеджерів в науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності180 годин/ 6 кредитів
Тимоха Денис АнатолійовичПК01116472 /00008-20 від 26.03.2020Удосконалення навчального процесу із використанням досвіду у проведенні занять з використанням технічних засобів та інтенсивних технологій навчання180 годин/ 6 кредитів
Косенко Аліса ВолодимирівнаПК01116472 /00009-20 від 26.03.2020Удосконалення навчально-виховного процесу із використанням активних технологій навчання, впровадження у практику навчання кращих досягнень та методів самостійної роботи студентів180 годин/ 6 кредитів
Ваніна Яна АдольфівнаПК01116472 /00010-20 від 26.03.2020Удосконалення організації навчального процесу із використанням інноваційних методів викладання, навчання й менеджменту180 годин/ 6 кредитів
Горбань Аліна ІгорівнаПК 01116472 /00011-20 від 26.03.2020Сучасні тенденції удосконалення навчального процесу, з використанням досвіду застосування інновацій в освітньому менеджменті180 годин/ 6 кредитів
Чернятіна Вікторія АнатоліївнаПК01116472 / 00012-20 від 26.03.2020Сучасні тенденції формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, досвіду практичної роботи та професійної діяльност180 годин/ 6 кредитів
Орел Юрій ЛеонідовичПК01116472 / 00013-20 від 26.03.2020Удосконалення навчального процесу із використанням досвіду у проведенні занять з використанням технічних засобів та інтенсивних технологій навчання180 годин/ 6 кредитів
Соловйова Олена МиколаївнаПК01116472/ 00014-20 від12.05.2020Впровадження в навчальний процес новітніх технологій, форм і методів викладання дисципліни «Вища математика».180 годин/ 6 кредитів
Фесенко Галина ГригорівнаПК 01116472/ 00015-20 від 22.12.2020Методики презентації міст в навчальній дисципліні «Українські історико-гуманітарні студії»180 годин/ 6 кредитів
Яцюк Микола ВолодимировичПК 01116472/ 00016-20 від 22.12.2020Методика викладання навчальної дисципліни «Краєзнавство Слобожанщини».180 годин/ 6 кредитів
Тимченко Ірина ЄвгеніївнаПК01116472/ 00017 -20 від 30.12.2020Використання новітніх технологій навчання у процесі викладання економічних дисциплін180 годин/ 6 кредитів
Тобот Юрій АнатолійовичПК 01116472 /00018-20 від 30.12.2020Методика викладання цивільного права України, Римського приватного права та міжнародного приватного права180 годин/ 6 кредитів
2019
Паланта Олексій ЮрійовичПК-01116472/00008-19 від 27.12.2019Підвищення ефективності підприємницької діяльності180 годин/ 6 кредитів
Гайденко Сергій МиколайовичПК 01116472 /00009-19 від 27.12.2019Аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: оцінка ефективності бізнесу, організація і методика економічного аналізу, прикладна статистика180 годин/ 6 кредитів
Шур Валерій МатвійовичПК 01116472 /00011-19 від 13.12.2019Організація роботи студентів з дисципліни “Управлінський облік”180 годин/ 6 кредитів
Максименко Юлія СергіївнаПК 01116472 /00012-19 від 26.12.2019Особливості викладання лексикології та лексикографії для студентів філологів180 годин/ 6 кредитів
Маковєй Радул ГригоровичПК 01116472 /00013-19 від 26.12.2019Методика викладання технічного перекладу студентам філологам180 годин/ 6 кредитів
Анісенко Олена ВолодимирівнаПК 01116472 /00014-19 від 26.12.2019Методика викладання фонетики для студентів філологів180 годин/ 6 кредитів
Шепель Олександр ВіталійовичПК 01116472 /00015-19 від 26.12.2019Методика викладання наукового перекладу студентам філологам180 годин/ 6 кредитів