Навчально-методичний відділ

Задачі діяльності:

  • вивчення, узагальнення і аналіз стану навчально-методичної роботи в Університеті, розробка напрямів її вдосконалення;
  • розробка рекомендацій щодо відповідності вимогам стандартів вищої освіти освітніх програм всіх рівнів;
  • розгляд та перевірка поданих рукописів згідно з планом видання Університету щодо відповідності вимогам укладання навчально- методичної літератури;
  • підготовка висновків і звітів про стан навчально-методичної роботи на кафедрах.
  • розвиток зв’язків і обмін досвідом у галузі методичної роботи між факультетами Університету;
  • організація і проведення науково-методичних конференцій, семінарів та інших заходів;
  • узагальнення передового досвіду професійної майстерності науково-педагогічних працівників Університету.