02.02.2021 р.

Секретар вченої ради

Жученко Олександр Сергійович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 301

РІШЕННЯ

вченої ради від 02 лютого 2021 р.

 

Про результати прийому на навчання до УкрДУЗТ у 2020 році

  1. Інформацію про результати прийому на навчання до УкрДУЗТ у 2020 році прийняти до відома.
  2. Роботу приймальної комісій вважати задовільною.
  3. Деканам факультетів та завідувачам кафедр організувати розповсюдження рекламно-агітаційного матеріалу (в тому числі в електронному вигляді) серед випускників шкіл, гімназій, ліцеїв тощо.
  4. Деканам факультетів, завідувачам випускаючих кафедр до 01.04.2021 року організувати профорієнтаційно-роз’яснювальну роботу серед контингенту бакалаврів УкрДУЗТ денної та заочної форм здобуття освіти з питань вступу до магістратури.
  5. Проректору з наукової роботи Ватулі Г.Л. сумісно з центром зв’язків з громадськістю та піару організувати профорієнтаційну роботу серед випускників коледжів та загальноосвітніх закладів України.
  6. Керівнику освітнього центру «Донбас-Україна та Крим-Україна» Павлову В.І. організувати профорієнтаційно-роз’яснювальну роботу, з метою залучення до вступу осіб, які проживають на тимчасово-окупованих територіях.
  7. Проректору з наукової роботи Ватулі Г.Л. організувати проведення у 2021 році Всеукраїнської олімпіади УкрДУЗТ для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
  8. Проректору з науково-педагогічної роботи Блиндюку В.С. забезпечити приймальну комісію необхідним офісним обладнанням та розхідними матеріалами відповідно до поданих заявок.
  9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Каграманяна А.О.

 

Про утворення в УкрДУЗТ разової спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації

Утворити в УкрДУЗТ разову спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації «Модель та метод інформаційної технології навігації автономних мобільних систем в умовах невизначеності» аспіранта четвертого року навчання Іванюка Олександра Ігоровича.

Призначити:

1) головою разової спеціалізованої вченої ради Приходька С.І. – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри транспортного зв’язку УкрДУЗТ;

2) опонентами:

Філатова В.О. – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки;

Кучука Г.А. – доктора технічних наук, професора, професора кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».