18.03.2021 р.

Секретар вченої ради

Жученко Олександр Сергійович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 301

РІШЕННЯ

вченої ради від 18 лютого 2021 р.

 

Про започаткування освітньої діяльності за освітньо-професійними програмами

  1. Затвердити освітньо-професійні програми та започаткувати освітню діяльність за зазначеними програмами з 2021/2022навчального року:

освітньо-професійну програму «Фінансова аналітика в цифровій економіці» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа і страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки;

освітньо-професійну програму «Облік, аудит і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Сертифікація та якість нафтопродуктів машинобудівного призначення» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія;

освітньо-професійну програму «Експертиза та управління будівництвом та експлуатацією будівель і споруд» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво

освітньо-професійну програму «Оцінка землі та нерухомого майна» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво;

освітньо-професійну програму «Інженерний нагляд та управління технічним станом залізничних споруд» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт галузі знань 27 Транспорт;

  1. Затвердити навчальні плани освітньо-професійних програм відповідно до пункту 1 цього рішення.

 

Про затвердження в редакції після перегляду освітніх програм та відповідних навчальних планів

  1. Затвердити в редакції після перегляду:

освітньо-професійну програму «Переклад та англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки;

освітньо-професійну програму «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки;

освітньо-професійну програму «Економічна безпека підприємства» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки;

освітньо-професійну програму «ТОП-менеджмент в обліку і адмініструванні» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Облік, аудит і оподаткування комерційної діяльності» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Управління фінансами, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Менеджмент організацій і адміністрування» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Комерційна діяльність та логістика» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Підприємництво» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Спеціалізовані комп’ютерні системи» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології;

освітньо-професійну програму «Технології штучного інтелекту» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузі знань 12 Інформаційні технології;

освітньо-професійну програму «Організація паливо-мастильного господарства підприємств» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 131 Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія;

освітньо-професійну програму «Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія;

освітньо-професійну програму «Електропостачання та ресурсозберігаючі технології» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія;

освітньо-професійну програму «Електричний транспорт» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія;

освітньо-професійну програму «Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія;

освітньо-професійну програму «Теплоенергетика» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 Теплоенергетика галузі знань 14 Електрична інженерія;

освітньо-професійну програму «Енергетичний менеджмент» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 Теплоенергетика галузі знань 14 Електрична інженерія;

освітньо-професійну програму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування;

освітньо-професійну програму «Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування;

освітньо-професійну програму «Мережеві технології та комп’ютерна техніка» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування;

освітньо-професійну програму «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування;

освітньо-професійну програму «Телекомунікації та радіотехніка» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації;

освітньо-професійну програму «Телекомунікаційні систем та мережі» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації;

освітньо-професійну програму «Промислове і цивільне будівництво» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво;

освітньо-професійну програму «Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво;

освітньо-професійну програму «Геодезія, землеустрій та кадастр» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво;

освітньо-професійну програму «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 Цивільна безпека 26 Цивільна безпека;

освітньо-професійну програму «Організація контролю систем керування рухом поїздів» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Залізничні споруди та колійне господарство» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт галузі знань галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Електровози та електропоїзди» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Локомотиви та локомотивне господарство» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Високошвидкісний рухомий склад» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Вагони та вагонне господарство» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Вагони та транспортна інженерія» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Мехатроніка у вагонобудуванні» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Організація перевезень і управління на транспорті» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275.02 Транспортні технології(залізничний транспорт) галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275.02 Транспортні технології(залізничний транспорт) галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Організація міжнародних перевезень» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275.02 Транспортні технології(залізничний транспорт) галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Транспортний сервіс та логістика» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275.02 Транспортні технології(залізничний транспорт) галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Організація правової та експедиторської діяльності» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 275.02 Транспортні технології(залізничний транспорт) галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки;

освітньо-професійну програму «Облік, аудит і оподаткування» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльності» другого (магістерського)  рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Управління фінансами, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Маркетинг» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-професійну програму «Інтелектуальні інформаційні технології» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології;

освітньо-професійну програму «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія;

освітньо-професійну програму «Електропостачання та ресурсозберігаючі технології» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія;

освітньо-професійну програму «Енергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія;

освітньо-професійну програму «Енергетичний менеджмент» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 144 Теплоенергетика галузі знань 14 Електрична інженерія;

освітньо-професійну програму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування;

освітньо-професійну програму «Якість, стандартизація та сертифікація» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування;

освітньо-професійну програму «Телекомунікації та радіотехніка» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації;

освітньо-професійну програму «Промислове та цивільне будівництво» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво;

освітньо-професійну програму «Комп’ютерні мережеві технології» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Залізничні споруди та колійне господарство» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт галузі знань галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Електровози та електропоїзди» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Локомотиви та локомотивне господарство» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Високошвидкісний рухомий склад» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Вагони та вагонне господарство» другого (магістерського)рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Організація перевезень і управління на транспорті» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 275.02 Транспортні технології(залізничний транспорт) галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Організація міжнародних перевезень» другого (магістерського) за спеціальністю 275.02 Транспортні технології(залізничний транспорт) галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 275.02 Транспортні технології(залізничний транспорт) галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-професійну програму «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування;

освітньо-наукову програму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 076 Підпри ємництво галузі знань 07 Управління та адміністрування;

освітньо-наукову програму «Комп’ютерні мережеві технології» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-наукову програму «Залізничні споруди та колійне господарство» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт галузі знань галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-наукову програму «Локомотиви та локомотивне господарство» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-наукову програму «Вагони та вагонне господарство» другого (магістерського)рівня за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 27 Транспорт;

освітньо-наукову програму «Організація перевезень і управління на транспорті» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 275.02 Транспортні технології(залізничний транспорт) галузі знань 27 Транспорт;

освітньо-наукову програму «Інформаційні системи та технології» третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузі знань 12 Інформаційні технології;

освітньо-наукову програму «Піднімально-транспортні та землерийні машини» третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія;

освітньо-наукову програму «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування;

освітньо-наукову програму «Телекомунікації та радіотехніка» третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації.

  1. Затвердити навчальні плани освітніх програм відповідно до пункту 1 цього рішення.