Склад вченої ради УкрДУЗТ, утвореної з 26 квітня 2021 р., строком на п’ять років, по 25 квітня 2026 р.

Секретар вченої ради

Жученко Олександр Сергійович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 301

з/п

Прізвище, ім’я

та по батькові

Посада

ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗА ПОСАДАМИ

Ректор, проректори

1.Панченко

Сергій Володимирович

ректор

 

2.Блиндюк

Василь Степанович

проректор з науково-педагогічної роботи
3.Ватуля

Гліб Леонідович

проректор з наукової роботи
4.Каграманян

Артур Олександрович

проректор з науково-педагогічної роботи
5.Мкртичьян

Дмитро Ігорович

 

проректор з науково-педагогічної роботи

Декани

6.Калабухін

Юрій Євгенович

декан економічного факультету
7.Куценко

Максим Юрійович

декан факультету управління процесами перевезень
8.Прогонний

Олексій Миколайович

декан факультету інформаційно-керуючих систем та технологій
9.Скорик

Олексій Олексійович

декан будівельного факультету
10.Устенко

Олександр Вікторович

 

декан механіко-енергетичного факультету

Директори навчально-наукових інститутів

(навчально-наукових центрів, теріторіально відокремлених підрозділів, філій)

11.Козодой

Дмитро Сергійович

директор навчально-наукового центру спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища
12.Колесник

Костянтин Едуардович

директор навчально-наукового центру гуманітарної освіти, доцент кафедри історії та мовознавства
13.Павлов

Віталій Іванович

директор Лиманської філії, доцент кафедри філософії та соціології

Учений секретар

14.Жученко

Олександр Сергійович

доцент кафедри транспортного зв’язку, секретар вченої ради УкрДУЗТ

Директор бібліотеки

15.Начарян

Катерина Петрівна

директор бібліотеки

Головний бухгалтер

16.Чумаченко

Ольга Олександрівна

головний бухгалтер

Керівник виборного органу Первинної профспілкової організації УкрДУЗТ

17.Войтов

Іван Миколайович

голова Первинної профспілкової організації УкрДУЗТ

ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ, ОБРАНІ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

Завідувачі кафедр

18.Бабаєв

Михайло Михайлович

завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
19.Бантюков

Сергій Євгенович

завідувач кафедри обчислювальної техніки та систем управління
20.Близнюк

Леся Миколаївна

завідувач кафедри історії та мовознавства
21.Бойнік

Анатолій Борисович

завідувач кафедри автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів
22.Бутько

Тетяна Василівна

завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою
23.Воронін

Сергій Володимирович

завідувач кафедри машинобудування та технічного сервісу машин
24.Дикань

Володимир Леонідович

завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом
25.Зайцева

Іраїда Юріївна

завідувач кафедри управління державними і корпоративними фінансами
26.Зоріна

Олена Іванівна

завідувач кафедри маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії
27.Каргін

Анатолій Олексійович

завідувач кафедри інформаційних технологій
28.Лобяк

Олексій Вікторович

завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки
29.Ломотько

Денис Вікторович

завідувач кафедри транспортних систем та логістики
30.Мартинов

Ігор Ернстович

завідувач кафедри інженерії вагонів та якості продукції
31.Мойсеєнко

Валентин Іванович

завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем
32.Мороз

Володимир Ілліч

завідувач кафедри механіки і проектування машин
33.Нешко

Світлана Ігорівна

завідувач кафедри іноземних мов

 

34.Огар

Олександр Миколайович

завідувач кафедри залізничних станцій та вузлів
35.Плугін

Андрій Аркадійович

завідувач кафедри залізничної колії і транспортних споруд
36.Позднякова

Любов Олексіївна

завідувач кафедри економіки, бізнесу та управління персоналом на транспорті
37.Приходько

Сергій Іванович

 

завідувач кафедри транспортного зв’язку
38.Угненко

Євгенія Борисівна

завідувач кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою
39.Шепеленко

Тетяна Валеріївна

завідувач кафедри фізичного виховання та спорту

Наукові та науково-педагогічні працівники

40.Василенко

Олег Вадимович

доцент кафедри теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту
41.Вовк

Руслан Володимирович

професор кафедри вищої математики та фізики
42.Дикань

Олена Володимирівна

професор кафедри менеджменту і адміністрування
43.Дудін

Олексій Аркадійович

доцент кафедри залізничних станцій та вузлів
44.Єрмоленко

Олексій Анатолійович

доцент кафедри управління державними і корпоративними фінансами, докторант
45.Змій

Сергій Олексійович

доцент кафедри автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів
46.Каменева

Наталія Миколаївна

доцент кафедри маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії
47.Каменєв

Олександр Юрійович

доцент кафедри автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів
48.Кірдіна

Олена Григорівна

професор кафедри обліку і аудиту
49.Ковальов Антон Олександровичдоцент кафедри управління вантажною і комерційною роботою
50.Кондратюк

Микола Валерійович

доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом
51.Костиркін

Олег Володимирович

доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища
52.Лисечко

Володимир Петрович

доцент кафедри транспортного зв’язку, керівник навчально-методичного центру
53.Лютий

Віталій Анатолійович

доцент кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд
54.Маковоз

Олена Володимирівна

завідувач аспірантури і докторантури
55.Никитинський

Андрій Володимирович

доцент кафедри будівельних матеріалів конструкцій та споруд
56.Панченко

Владислав Вадимович

доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, заступник голови Первинної профспілкової організації, керівник центру забезпечення якості вищої освіти
57.Панчук

Олексій Вікторович

старший викладач кафедри теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту
58.Плугін

Дмитро Артурович

професор кафедри будівельних матеріалів конструкцій та споруд
59.Прохорченко

Андрій Володимирович

професор кафедри управління експлуатаційною роботою
60.Пузир

Володимир Григорович

професор кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу
61.Резуненко

Марина Євгенівна

доцент кафедри вищої математики та фізики
62.Рибін

Андрій Вікторович

старший викладач кафедри інженерії вагонів та якості продукції
63.Рукавішников

Павло Володимирович

старший викладач кафедри теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту
64.Толстов

Іван Вікторович

доцент кафедри філософії та соціології
65.Шандер

Олег Едуардович

доцент кафедри управління експлуатаційною роботою

 

Працівники

66.Бережна

Світлана Михайлівна

начальник відділу кадрів
67.Романович

Євгенія Володимирівна

начальник навчального відділу
68.Соломніков

Іван Володимирович

уповноважена особа з антикорупційної діяльності

Представник аспірантів, докторантів

69.Харін

Руслан Олександрович

аспірант третього року навчання (кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки)

КЕРІВНИК ОРГАНУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УкрДУЗТ

70.Нежувака

Артем Романович

голова студентської ради УкрДУЗТ, студент механіко-енергетичного факультету

ВИБОРНІ ПРЕДСТАВНИКИ З ЧИСЛА СТУДЕНТІВ

Факультет інформаційно-керуючих систем та технологій

71.Чебоненко

Дар’я Семенівна

студентка факультету інформаційно-керуючих систем та технологій
72.Теодорський Віталій Володимировичстудент факультету інформаційно-керуючих систем та технологій

Механіко-енергетичний факультет

73.Башков

Артем Павлович

студент механіко-енергетичного факультету
74.Харченко

Юлія Сергіївна

студентка механіко-енергетичного факультету

Факультет управління процесами перевезень

75.Молоканова

Владислава Сергіївна

студентка факультету управління процесами перевезень
76.Одінцова

Аліна Ігорівна

 

студентка факультету управління процесами перевезень

Економічний факультет

77.Опарій

Микита Сергійович

студент економічного факультету
78.Федоркова

Дар’я Ігорівна

 

студентка економічного факультету

Будівельний факультет

79.Барабаш

Крістіна Леонідівна

студентка будівельного факультету

Навчально-науковий центр гуманітарної освіти

80.Братковська

Тетяна Андріївна

студент навчально-наукового центру гуманітарної освіти