Загальні положення

Керівництво

Шемшур Володимир Анатолійович

Начальник Військово-мобілізаційного підрозділу

Провулок Фейєрбаха 3, перший поверх , ліве крило

Військово-мобілізаційний підрозділ (далі – ВМП) є структурним підрозділом Українського державного університету залізничного транспорту. Був утворений у кінці 2016 року у зв’язку з одержанням університетом мобілізаційного завдання.

ВМП у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України, Типовим Положенням про мобілізаційні підрозділи, Положенням про військовий облік військовозобов`язаних і призовників та ін.

ВМП очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади ректором університету.

Начальник ВМП підпорядковується безпосередньо ректору університету.