Військово-мобілізаційний підрозділ

Керівництво

Шемшур Володимир Анатолійович

Начальник Військово-мобілізаційного підрозділу

Провулок Фейєрбаха 3, перший поверх , ліве крило

Загальні положення

Військово-мобілізаційний підрозділ (далі – ВМП) є структурним підрозділом Українського державного університету залізничного транспорту, який був утворений в кінці 2016 року у зв’язку з одержанням університетом мобілізаційного завдання.
ВМП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Типовим Положенням про мобілізаційні підрозділи, Положенням про військовий облік військовозобов`язаних і призовників та ін.
ВМП очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора університету.
Структура ВМП визначається ректором університету, а гранична чисельність його працівників – штатним розписом.
ВМП підпорядковується безпосередньо ректору університету.