Загальні відомості

Головний редактор

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 505
Рік заснування:2002
ISSN:2075-4892
ISSN online:2413-4892
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ №21513-11413ПР від 27.07.2015 р.
DOI:10.18664/338.47:338.45
Періодичність:4 рази на рік
Мова видання:українська, англійська
Засновник:Український державний університет залізничного транспорту

Вісник індексується у міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах: Index Copernicus InternationalGoogle ScholarVernadsky National Library of Ukraine,

Офіційний сайт збірнику в системі Наукова періодика України