Загальні відомості

Головний редактор

Вовк Руслан Володимирович

д. ф.-м. н., професор

1 корпус, 3 поверх, каб. 318
Рік заснування:1994
ISSN:1994-7852
ISSN online:2413-3795
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 21513-11415 ПР від 27.07.2015
DOI:10.18664
Періодичність:6 разів на рік
Мова видання:українська, англійська
Засновник:Український державний університет залізничного транспорту

Збірник індексується у міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах: Index Copernicus International, Google Scholar, Vernadsky National Library of Ukraine, Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

Офіційний сайт збірнику в системі Наукова періодика України