ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» бакалавр

завідувач кафедри

Бойнік Анатолій Борисович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 222

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Гарант Кустов Віктор Федорович
Наступна акредитація освітньої програми 2026/2027 навчальний рік

 

Галерея

Дослідження мікропроцесорних контролерів Schneider Electric
Наші випускники, що працюють у фірмі Ansaldo STS, USA
Студенти на екскурсії в українському офісі міжнародної компанії BOMBARDIER TRANSPORTATION
Моделювання систем автоматизації на мікропроцесорних контролерах та графічних сенсорних екранах Schneider Electric
Сучасна система керування рухом поїздів станції Лозова
Комп’ютерна системи диспетчерського контролю за рухом поїздів та станом пристроїв залізничної автоматики ЗАТ «Донецьксталь»
Робоче місце чергового по станції
АРМ чергового по станції мікропроцесорної системи електричної централізації