Дисципліни загальної та професійної підготовки

завідувач кафедри

Бойнік Анатолій Борисович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 222

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273 – Залізничний транспорт
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітня програма «Організація контролю систем керування рухом поїздів»
Гарант Лапко Антон Олександрович
Наступна акредитація освітньої програми 2026/2027 навчальний рік

Приєднані файли