Силабуси навчальних дисциплін

завідувач кафедри

Воронін Сергій Володимирович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 4, кабінет 402

Галузь знань 13 – Механічна інженерія
Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини»