Дисципліни загальної та професійної підготовки

завідувач кафедри

Воронін Сергій Володимирович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 4, кабінет 402

Галузь знань 13 – Механічна інженерія
Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання»

 

Приєднані файли