Дисципліни вільного вибору студента

в.о. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ

Плугін Дмитро Артурович

в.о. завідувача кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 1, кабінет 126

Галузь знань 19 – Архітектура та будівництво
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту»

Основи системного аналізу

Економічна теорія

Методи транспортної логістики

Основи ергономіки

Електротехніка та електропостачання

Будівельні та колійні машини

Технологія та механізація залізничного будівництва

Архітектура будівель і споруд, планування міст і транспорт

Планування та організація виробництва

Економіко-фінансова діяльність підприємства

Колійне господарство

Оптимізаційні методи та моделі

Машини для будівництва шляхів

Технічна механіка рідин та газу

Будівельна техніка та виробнича база будівництва

Математичне моделювання

Взаємодія видів транспорту

Підйомно-транспортні та вантажно-розвантажувальні машини

Геодезичні розбивочні роботи

Теплотехника та теплові установки

Державний земельний кадастр

Основи проектування будівель та споруд