Дисципліни загальної та професійної підготовки

в.о. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ

Плугін Дмитро Артурович

в.о. завідувача кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 1, кабінет 126

Галузь знань 19 – Архітектура та будівництво
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту»

Загальний курс залізниць

Нарисна геометрія, інженерна, комп’ютерна графіка

Опір матеріалів

Гідравліка

Будівельна механіка

Водопостачання, водовідведення та основи екології

Залізнична колія

ПТЕ і безпека руху поїздів

Приєднані файли