Історія створення кафедри

Підготовка фахівців економічних спеціальностей в Харківському інституті інженерів транспорту (таку назву колись мав сучасний УкрДУЗТ), здійснюється протягом тривалого часу.

Історія кафедри бере свій початок з 1935 року, коли була заснована як кафедра «Економіка транспорту» професором М.В. Томіліним. З 1936 до 1944 рр. кафедрою завідував доктор економічних наук, професор В.М. Орлов.

Протягом 1944-1977 рр. кафедру очолював професор, доктор економічних наук Т.М. Тучкевич. З 1980 до 1997 рр. керівником кафедри був професор І.Г. Бойко. У 1997 – 2001 рр. завідував кафедрою доктор економічних наук, професор В.Л. Дикань, а з 2001 р. посаду завідувача кафедрою обіймала кандидат технічних наук, доцент Н.М. Колесникова. З 2005 року по теперішній час кафедру очолює професор, доктор економічних наук Л.О. Позднякова.

Протягом наступних десятиліть на кафедрі працювали висококваліфіковані викладачі, відомі економісти транспорту та промисловості Т.М. Тучкевич, А.М. Блейз, М.І. Силаєв, В.М. Орлов, І.Г. Бойко,  Е.М. Ісіков, О.І. Яковлєв, Т.П. Антонова, М.О. Мойсеєва, Ю.М. Юрченко, М.Д. Жердєв, Л.О.Позднякова, О.Г. Дейнека, В.Л. Дикань, Н.М. Колесникова, С.О. Погасій, О.І. Зоріна та інші фахівці.

Професорсько-викладацький склад кафедри поступово поповнювали молоді випускники, які згодом ставали кандидатами наук і доцентами, а саме: В.І. Куделя, В.О. Котик, Т.О. Тимофеєва,  В.В. Котик, В.Г. Яковенко, Н.В. Гриценко, Н.Г.Челядінова, О.М. Широкова, Ю.В. Мирошниченко, І.В. Моцна, Е.М. Гулай та інші.

Процес розширення і зміцнення економічних зв’язків України з державами світу, зокрема в транспортній галузі, що активно почав відбуватися того часу, зіткнувся з проблемою дефіциту спеціалістів з питань управління персоналом та економіки праці першого бакалаврського рівня , та бізнес-адміністрування другій магістерський рівень.

Соціально-економічна ситуація в країні й надалі зумовлювала доцільність якісно нових підходів до фахівців, яких готувала кафедра, адже процеси поступової інтеграції до ЄС потребували підготовки останніх з урахуванням новітніх критеріїв і стандартів відповідно до механізмів Болонського процесу. Внаслідок цього, згідно з рішеннями Вченої ради академії, в 2005 кафедра було поділено на  кафедри «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності на транспорті» та «Економіка залізничного транспорту».

З 2005року на кафедрі відбувся постійний захист кандидатських дисертацій під керівництвом доктора економічних наук, професора Позднякової Л.О.таких викладачів як: В.І. Куделя, В.О. Котик, Т.О. Тимофеєва,  В.В. Котик, В.Г. Яковенко, Н.В. Гриценко, Н.Г.Челядінова, О.М. Широкова, І.В. Моцна, О.М. Журавлева,  К.Б. Химяк, Н.С. Решетило. Л.С. Ковалевич, В.В.Маневчук, О.Л.Сліпченко, Ю.В. Кравченко та під під керівництвом кандидата економічних наук, доцента М.Д. Жердева .М. відбувся  захист кандидатських дисертацій О.С.Гулай та  Ю.В. Мирошниченко.

У 2014 році відповідно рішення Вченої ради академії кафедру було перейменовано на  «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті»

Всього за час існування кафедри підготовлено 3815 інженерів-економістів шляхів сполучення і менеджерів-адміністраторів.

Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка фахівців за двума напрямами підготовки. Нині кафедрою здійснюється випуск висококваліфікованих, професійних молодих фахівців для транспорту, а також для галузей та підприємств всіх сфер діяльності за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр».