Співробітники кафедри БМГ

Лобяк Олексій Вікторович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Лобяк Олексій Вікторович

Кандидат технічних наук з 2002 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонного мембранного покриття». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: проектування і розрахунок будівельних конструкцій з використанням сучасних технологій комп’ютерного моделювання.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

Ватуля Гліб Леонідович

проректор з наукової роботи, д.т.н., професор

Ватуля Гліб Леонідович

Доктор технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Розрахунок і проектування комбінованих та сталебетонних конструкцій». Науковий консультант – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: оптимальне проектування сталебетонних і комбінованих конструкцій та їх розрахунки на силові та температурні впливи.

Автор 130 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 10 патентів.

Берестянська Світлана Юріївна

к.т.н., доцент

Берестянська Світлана Юріївна

Кандидат технічних наук з 2003 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.056.04 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонних плит при силових і температурних впливах». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: дослідження роботи сталебетонних плит, та їх розрахунки на силові і температурні впливи.

Автор 35 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Галагуря Євгеній Іванович

к.т.н., доцент

Галагуря Євгеній Іванович

Кандидат технічних наук з 2008 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонних колон при різних схемах навантаження». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе

Напрямок наукової діяльності: оптимальне проектування сталебетонних колон та їх розрахунки на силові та температурні впливи.

Автор 39 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

Єгорова Ірина Михайлівна

к.т.н., доцент

Єгорова Ірина Михайлівна

Кандидат технічних наук з 2002 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: «Удосконалення буксових роликопідшипників вантажних вагонів шляхом застосування сепараторів зі склополіаміду». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: застосування полімерних матеріалів для виготовлення сепараторів буксових роликопідшипників.

Автор 25 наукових праць та учбово-методичних розробок.

Ковальов Максим Олександрович

к.т.н., доцент

Ковальов Максим Олександрович

Кандидат технічних наук з 2009 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонных балок при статичному короткочасному навантаженні». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: дослідження роботи сталебетонних балок з різними типами анкерних пристроїв.

Автор 26 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Кравців Лариса Богданівна

к.т.н., доцент

Кравців Лариса Богданівна

Кандидат технічних наук з 2008 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонных та залізобетонних елементів, що згинаються,при силових та температурних впливах». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: дослідження роботи сталебетонних балок при дії високих температур.

Автор 28 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Опанасенко Олена Вікторівна

к.т.н., доцент

Опанасенко Олена Вікторівна

Кандидат технічних наук з 2006 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонних рам каркасів промислових будівель». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності: оптимізація перерізів сталебетонних елементів, фібробетон.

Автор 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Павлюченков Михайло Васильович

доцент, к.т.н.

Павлюченков Михайло Васильович

Кандидат технічних наук з 2017 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації «Удосконалення конструкції кінцевих опорних пристроїв вагонів-цистерн з метою зниження матеріалоємності». Науковий керівник – д.т.н., доц. Г.Л. Ватуля.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення конструкції залізничних вагонів-цистерн.

Автор 38 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Плугін Олексій Андрійович

к.т.н., доцент

Плугін Олексій Андрійович

Кандидат технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.056.04 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Вплив постійного струму на бетон обводнених конструкцій та споруд, розташованих поблизу електрифікованих залізничних колій». Науковий керівник – к.т.н., доц. О.А. Калінін.

Напрямок наукової діяльності: дослідження дії постійного струму на бетон, конструкції з нього та споруди залізниць, розробка способів захисту від електрокорозії; удосконалення технології виробництва і властивостей композиційних будівельних матеріалів.

Автор 54 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 4 патенти.