Берестянська Світлана Юріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1965

Освіта:

У 1987 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту им. С.М. Кірова (ХІІТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 2003 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.056.04 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонних плит при силових і температурних впливах». Науковий керівник – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе.

Напрямок наукової діяльності:

дослідження роботи сталебетонних плит, та їх розрахунки на силові і температурні впливи.

 

Автор:

35 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Берестянська С.Ю. Визначення границі вогнестійкості сталебетонного перекриття при дії поперечного навантаження. / Сталезалізобетонні конструкції. Дослідження, проектування, будівництво, експлуатація / Зб. наук. ст. – Вип.9. – Полтава, Кривий Ріг, 2011. – С. 35-40.
  2. Берестянська С.Ю. Аналіз досліджень роботи сталебетонних плит при силових впливах / Берестянська С.Ю., Берестянська А.А. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 138. – С. 262-268.
  3. Берестянская С.Ю. Обзор исследований сталебетонных плит при силовых воздействиях / Берестянская С.Ю., Берестянская А.А // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konference “Veda a vznik – 2013/2014/ – Dil 35/. Vystavba a archi-tektura: Praha. Publishinq House “Educa-tion and Science” S.12-17.
  4. Чихладзе Е.Д. Динамічні розрахунки конструкцій / Чихладзе Е.Д., Берестянська С.Ю., Лисяков І.М. // Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 164 с.
  5. Vatulya G., Berestianskaya S., Berestianskaya A., Opanasenko E. Theoretical and Numerical Analyses of Thermal-Load Behavior of Steel-Concrete and Steel-Fiber-Concrete Slabs./ Journal of Civil Engineering and Construction. China, Gon Kong. Volume 5, Number 2 (2016).
  6. Берестянська С.Ю. Предельное состояние композитных пластинок / Берестянська С.Ю., Чихладзе Э.Д., Шевченко А,А, Петрушевская А.А. // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. – Вип.99. – Харків: ХНАМГ,2011. – С.442-447.
  7. Берестянська С.Ю. Розрахунок сталебетонних плит на дію поперечного навантаження. / Берестянська С.Ю., Кобзєва О.М. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (теорія і практика будівництва), №662.-Львів: НУЛП, 2010.- С.242-245.
  8. Glib Vatulia, Svetlana Berestianskaya, Elena Opanasenko and Anastasiya Berestianskaya. Substantiation of concrete core rational parameters for bending composite structures / Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. Volume 107, 00044 (2017).
  9. Берестянская С. Ю., Опанасенко Е. В. Особенности расчета сталебетонных плит на термосиловое воздействие и предпосылки для определения механических и теплофизических характеристик фибробетонов / Науковий вісник будівництва. Том 93, № 3, 2018. – С. 122-126.
  10. Берестянская С. Ю., Галагуря Е. И., Опанасенко Е. В. Определение физико-механических характеристик базальтофибробетонов при нагреве / Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, 2018. – С. 14-15.