Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри спрямована на вдосконалення методики викладання дисциплін, безпосереднє методичне забезпечення навчального процесу, впровадження в нього рекомендацій, вироблених в результаті виконання науково-дослідних робіт, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.Навчально-методична робота кафедри

Викладачі кафедри беруть активну участь в розробці та впровадженні в навчальний процес нових форм, методів і засобів навчання (дискусії, ігрові ситуації, «круглі столи» та ін.). Викладачами кафедри під час організації навчального процесу звертається увага на впровадження кейсів (наприклад, з бізнес адміністрування), широко використовуються екскурсійні заняття на підприємства міста.

За матеріалами наукових досліджень зі  співробітниками кафедри «Менеджмент і адміністрування» було опубліковано понад 10 навчальних посібників та підручників, понад 20 монографій, понад 160 статей у фахових виданнях та зроблено понад 150 доповідей на міжнародних конференціях. За результатами останніх опубліковано 150 тез доповідей.

Кафедра приділяє увагу науково-дослідній роботі студентів. Зокрема для забезпечення системності при розробці науково-дослідницьких тем активно залучаються члени наукового студентського товариства кафедри, які займаються дослідженням актуальних проблем.

Галерея