Результати опитувань

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти:
Освітньо-наукова програма «ЕКОНОМІКА»