Результати опитувань

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО»