Матеріально-технічне забезпечення

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

Кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» розміщується у третьому корпусі університета, має 6 кабінетів для розміщення викладачів та навчально-допоміжного персоналу кафедри, 5 навчальних аудиторій для проведення лекційних та семінарських занять, 2 комп’ютерний клас.

Підготовка фахівців здійснюється з використанням аудиторного фонду всієї академії. Загальна аудиторна площа на одного студента денної форми навчання (в цілому по академії) відповідає нормі і всім вимогам техніки безпеки, санітарно-технічним нормам. Лабораторна база дозволяє здійснювати проведення практичних і лабораторних робіт відповідно до планів та програм. Таким чином, навчально-матеріальна база кафедри в основному відповідає сучасним вимогам щодо підготовки висококваліфікованих фахівців.

Галерея