Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Пузир Володимир Григорович

д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 144

Кафедра проводить постійну науково-методичну роботу. За останній час професорсько-викладацьким складом кафедри було розроблено і підготовлено до видання типові та робочі програми з профільних дисциплін для студентів спеціальності 273 – Залізничний транспорт, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних і лабораторних занять, методичні вказівки до виконання курсових проектів, курсових робіт, контрольних робіт та рограхунково-графічних робіт.

Навчально-методична робота кафедри

Жалкін Д.С., Жалкін С.Г. Застосування води в локомотивному господарстві: Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 61 с.

У цьому конспекті розглянуто основні фізико-хімічні властивості та різновиди природних вод. Окремо розглянуто такі властивості, як жорсткість та лужність води, причини утворення накипу, корозії від дії води. Важливою частиною застосування води є підготовка її для технічних цілей та виготовлення води для охолодження двигунів дизельного тягового рухомого складу. Коротко наведені вимоги до застосування інших охолодних рідин. Вода широко застосовується, крім охолодження двигунів ДТРС, у технологічних операціях у ремонті локомотивів, опаленні та санітарній підтримці приміщень депо та рухомого складу, побутовому споживанні.

У конспекті надані правила контролю якості застосованих вод, охорона праці при приготуванні та застосуванні охолодної води, розрахунок потрібних хімікатів.

 

Навчально-методична робота кафедри

Жалкін Д.С., Жалкін С.Г. Застосування піску в локомотивному господарстві: Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 36 с.

В даному конспекті розглянуто застосування піску для покращення тягових властивостей рухомого складу (збільшення коефіцієнта зчеплення колеса з рейкою) у складних погодних умовах та попередження перевищення дотичної сили тяги над силою зчеплення, що призводить до явища буксування. Буксування не дозволяє повністю використати потужність локомотива, спричиняє інтенсивне зростання прокату і порушення графіка руху та може викликати руйнування елементів передачі потужності.

Технічні вимоги до якості піску, які наведені у конспекті, дозволяють застосовувати пісок з кращими показниками зернового, мінералогічного і хімічного складу, вологості.

Визначенню цих показників, що виконується деповськими хіміко-технічними лабораторіями, присвячені окремі підрозділи конспекту.

В стислій формі наведені системи підготовки та подачі піску на локомотиві, застосування його для інших цілей та видобування природного піску. В заключній частині наведені вимоги з охорони праці та пожежної безпеки під час підготовки та подачі піску на локомотиві.

Навчально-методична робота кафедри

Жалкін Д.С., Жалкін С.Г. Лакофарбові та полімерні матеріали: Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 37 с.

У конспекті розглянуто застосування лакофарбових матеріалів для захисту вузлів локомотивів від дії атмосферного впливу. Розглянуто склад лакофарбових матеріалів, їх класифікацію та маркування, властивості, способи нанесення та фарбування при виготовленні та ремонті локомотивів.

У стислій формі наведені відомості про класифікацію, властивості та можливості застосування полімерних і композиційних полімерних матеріалів при виготовленні та ремонті локомотивів. У заключній частині наведено вимоги до охорони праці та пожежної безпеки під час використання лакофарбових та полімерних матеріалів.

 

Навчально-методична робота кафедри

Жалкін Д. С., Жалкін С. Г. Гумотехнічні, ущільнювальні та електроізоляційні матеріали: Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 29 с.

У цьому конспекті розглянуто застосування гумотехнічних, ущільнювальних та електроізоляційних матеріалів при виготовленні, ремонті та експлуатації локомотивів. Розглянуто вимоги до матеріалів, їх склад, класифікацію та маркування, властивості, способи застосування.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Тартаковський Е. Д., Крашенінін О. С., Клименко О. В. та ін. Організація та планування виробництва: Навчальний посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 182 с.

У даному навчальному посібнику розглядаються актуальні питання, що направлені на усвідомлення студентами нових підходів у галузі діяльності і наукових досліджень організації та планування виробництва ремонтних підприємств залізниць.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Жалкін Д.С., Жалкін С. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Конструкція вузлів та систем ЛЕУ» з дисципліни «Локомотивні енергетичні установки»: для студентів спеціальності 273 всіх форм навчання. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 34 с.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 273 «Залізничний транспорт» спеціалізації «Локомотиви та локомотивне господарство» усіх форм навчання, які вивчають дисципліну «Локомотивні  енергетичні установки» (ЛЕУ).

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Жалкін Д. С., Жалкін С.Г. Хімотологія мастил: Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 56 с.

У даному конспекті розглянуто склад і класифікацію мастил (у тому числі закордонних), основні експлуатаційні властивості. Особливістю конспекту є те, що ретельно розглянуто мастила для локомотивів та МВРС, застосування галузевих мастил для вузлів і поверхонь тертя. У заключному конспекті надано правила поводження з ПММ – бензином, дизельним паливом, моторними та іншими оливами, мастилами,. Наведено правила консервації локомотивів, які знаходяться в запасі ПАТ «Укрзалізниця».

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Жалкін Д. С., Жалкін С.Г. Хімотологія моторних олив: Конспект лекцій. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 1. – 53 с.

У даному конспекті лекцій наведено матеріали, що стосуються хімотології моторних олив. Цей конспект є третьою частиною загального конспекту лекцій з дисципліни «Експлуатаційні матеріали, основи технології проектування підприємств та екологія локомотивного господарства», але водночас і першою частиною конспекту на названу тему. В конспекті розглянуто класифікацію та способи отримання мастильних матеріалів, основні фізико-хімічні властивості мінеральних олив, основні положення теорії змащування поверхонь деталей, що труться. Окремо розглянуто засоби покращення властивостей моторних олив, номенклатуру та характеристики присадок. Надано класифікацію та позначення моторних олив, сфери застосування різних груп, у тому числі тих, які застосовуються на тепловозах та дизель-поїздах.

Навчально-методична робота кафедри

Жалкін Д.С., Жалкін С.Г. Хімотологія моторних олив: Конспект лекцій. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 2. – 53 с.

В конспекті розглянуто особливості синтетичних та напівсинтетичних моторних олив, класифікацію зарубіжних моторних олив. Ретельно розглянуто методи контролю якості моторної оливи в експлуатації та основні причини старіння та погіршення якості оливи тепловозних дизелів. Окремо наведено методи поновлення властивостей відпрацьованої оливи, у тому числі в умовах локомотивного депо. Складено список запитань з підготовки модульного контролю та літератури.

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Конспект лекцій з дисципліни «Основи технології ремонту локомотивів» Ч.1. УкрДАЗТ; 2014.- 88 с.

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Пузир В.Г., Обозний О.М., Крамчанін І.Г. Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 273 «Залізничний транспорт» всіх форм навчання – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 32 с. 

Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до лабораторних робіт з метою закріплення і поглиблення знань щодо побудови тривимірних моделей деталей локомотивів.

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Технологія технічного обслуговування та ремонту локомотивів» для студентів спец. 07010501 «Локомотиви та локомотивне господарство» денної форми навчання. УкрДАЗТ; 2012.- 18 с. №1533

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Основи технології технічного обслуговування та ремонту локомотивів» для студентів спец. 6.100.501.01 «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)» безвідривної форми навчання. УкрДАЗТ; 2008.- 12 с. №3725

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія технічного обслуговування та ремонту локомотивів» для студентів спец. 6.100.501.01 «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)» всіх форм навчання. УкрДАЗТ; 2007.-Ч. 2 – 46 с. № 3727

 

 

 

 

 

Аналіз вписування локомотива в криву. методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін «Загальний курс залізниць та рухомого складу», «Теорія та конструкція локомотивів». А.М. Ходаківський А.М. Зіньківський С.Г. Жалкін, Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, А.Г. Теслик, А.Ф. Агулов, Д.О. Аулін, Д.М. Коваленко, В.І. Коваленко, О.С. Коваленко. 2014. Видавець УкрДУЗТ.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ресурсозберігаючі технології» для студентів всіх форм навчання спеціальності «Залізничний транспорт» / Е.Д.Тартаковський, Д.О.Аулін, О.О.Анацький – Х.: УкрДУЗТ, 2017. – 38с.

Енергозберігаючі технології в локомотивному господарстві: Навч. посібник / Е. Д. Тартаковський, Д. О. Аулін, Д. М. Коваленко та ін. – Харків : УкрДУЗТ, 2019. – Ч. 1. – 130 с., рис. 2, табл. 14.  ISBN 978-617-654-105-9

У навчальному посібнику викладено підходи: щодо проведення аналізу умов експлуатації рухомого складу та іншого обладнання з використання паливно-енергетичних та інших видів ресурсів на залізницях України; виявлення основних чинників, що впливають на витрати дизельного палива, електроенергії та інших ресурсів; розроблення рекомендацій для економного використання всіх видів ресурсів. Посібник призначено для студентів, слухачів, працівників локомотивного депо, а також інших підрозділів локомотивного господарства, що пов’язані з організацією і технічним утриманням локомотивного парку і інших енерго- та ресурсоспоживаючих об’єктів Укрзалізниці.

Теслик А.Г., Дацун Ю.М. Методичні рекомендації для самопідготовки слухачів факультету підвищення кваліфікації за фаховим напрямком. Частина ІІ. Професійна підготовка «Удосконалення технологій при обслуговуванні та ремонті рухомого складу»: Мультимедійний учбовий посібник. – Навчально-науковий інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів УкрДАЗТ, 2014. – 87 Мб.

Теорія та конструкція рухомого складу високошвидкісного транспорту [Текст]: підручник / С. В. Панченко, О. Б. Бабанін, А. О. Каграманян, Ю. М. Дацун. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 362 с

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-методичних конференціях та семінарах університету, що підтверджується сертифікатами участі та виданням тез доповідей.

Навчально-методична робота кафедри

Дистанційне засідання навчально-методичної конференції «Проблеми впровадження змішаного навчання в українському державному університеті залізничного транспорту». 25 листопада 2020 року

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-технічних конференціях та семінарах університету, що підтверджується сертифікатами участі та виданням тез доповідей.