Навчально-методична робота кафедри

Методичне забезпечення, що розроблено викладачами кафедри, складається з більш ніж 123 підручників, посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, тощо.
За останні 5 років створено 28 розробок,  видані:

Економічна теорія: навчальний посібник /Н.М. Каменева, М. В. Косич, О.І. Фролов, О.Ю. Александрова. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 163 с.

Навчально-методична робота кафедриЦей навчальний посібник підготовпений відповідно діючих програм вищої освiти рівня бакалавр технічного напряму. Автори ставили за мету у стислій формі виклвсти основні проблеми та базові понятгя сучасної економічної теоргї. До посібника включено 12 розділів, у кожному з як розкриваються найбільш складні питания курсу. Видання стане в нагоді перш за все студентам технічних спеціальностей закладів вищої освiти.

 

 

 

Лисяк О.І., Соколкін В.Л. Основи теорії держави: Навчальний посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 124 с.

Навчально-методична робота кафедри

У посібнику надано матеріали для вивчення навчальної дисципліни «Основи теорії держави». У ньому висвітлено в систематизованому вигляді найважливіші загальнотеоретичні положения про державу, що дозволяє здобувачам вищої освіти самостійно в доступній формі вивчати навчальний матеріал, готуватись до семінарських i практичних занять, колоквіумів, ділових iгop, заліків, іспитів. Призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти ycix спеціальностей, правоохоронців, державних службовців, посадових членів громадських організацій i всіх, кого цікавить проблематика.

 

Правознавство: Конспект лекцій / В.Л. Соколкін, В.О. Булига, Ю.Ю. Чуприна. – Харків: УкрДУ3Т, 2015. – Ч. 2. – 225 с.

Навчально-методична робота кафедри

У даному конспекті лекцій змістовно викладені основні положення окремих галузей права: адміністративного, трудового, цивільного, сімейного, кримінального та ін. У кожній темі конспекту лекцій розкриваються найбільш складні питання курсу. Наприкінці подано список пітератури. Рекомендуеться для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей.

 

 

 

Правознавство: Конспект лекцій / В.Л. Соколкін, В.О. Булига, Ю.Ю. Чуприна. – Харків: УкрДУ3Т, 2015. – Ч. 1. – 154 с.

Навчально-методична робота кафедриУ даному конспекті лекцій змістовно викладені основні положення окремих галузей права: адміністративного, трудового, цивільного, сімейного, кримінального та ін. У кожній темі конспекту лекцій розкриваються найбільш складні питання курсу. Наприкінді подано список пітератури. Рекомендуеться для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей.

 

 

 

Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи теорії держави ” – Харків:УкрДУ3Т, 2019. (Лисяк О.І., Соколкін В.Л.)

Навчально-методична робота кафедриПризначено для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей.

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки для підготовки до модульного та залікового контролю з дисципліни “Правознавство” – Харків:УкрДУ3Т, 2015. (Соколкін В.Л., Булига В.О., Чуприна Ю.Ю.)

Навчально-методична робота кафедриРекомендуються для студентів усіх спеціальностей і усік форм навчання.

 

 

 

 

 

 

Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Глобальна економіка» – Харків:УкрДУ3Т, 2018 р. (Каменева Н.М., Мозгова О.Т.).

Навчально-методична робота кафедриПрограму, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей різних форм навчання з дисципліни “Глобальна економіка» розроблено відповідно до вимог Болонської системи до підготовки спеціалістів та магістрів.

 

 

 

 

Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів з дисципліни « Сучасні економічні теорії» – Харків:УкрДУ3Т, 2016 р. (Каменева Н.М., Мозгова О.Т.)

Навчально-методична робота кафедриРекомендовано для самостійної й індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання спеціальності “Маркетинг”.

 

 

 

 

 

 

Плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Правознавство” – Харків:УкрДУ3Т, 2015. (Соколкін В.Л., Булига В.О., Чуприна Ю.Ю.)

Навчально-методична робота кафедриРекомендуються для самостійної й індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання.

 

 

 

 

 

 

• Конспект лекцій з дисципліни “Економічна теорія” ч.1,2,3 – 2018 р, 2019 р, 2020 р. відповідно (Косич М.В., Фролов О.І., Александрова О.Ю.);

• Конспект лекцій з дисципліни “Інтелектуальна власність та міжнародне приватне право” – Харків:УкрДУ3Т, 2019 р. (Гайворонська Т.М., Крутько І.М.)

• Конспект лекцій з дисципліни “Право” – Харків:УкрДУ3Т, 2018 р. (Гайворонська Т.М.)

• Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка” – Харків:УкрДУ3Т, 2015 р. (Борович О.Д., Каменева Н.М., Чуприна Ю.Ю.)

• Методичні вказівки та завдання для свмостійної роботи з дисципліни “Міжнародне приватне право” – Харків:УкрДУ3Т, 2015 р. (Гайворонська Т.М.)

• Програма, плани семінарських занять і завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність” – Харків:УкрДУ3Т, 2019 р. (Колісников А.В., Крутько І.М.)

• Програма, плани семінарських занять і завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Міжнародне приватне право” – Харків:УкрДУ3Т, 2015 р. (Гайворонська Т.М.)

• Програма, плани семінарських занять і завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Сучасні економічні теорії” – Харків:УкрДУ3Т, 2016 р. (Каменева Н.М., Мозгова О.Т.)

• Програма, плани семінарських занять і завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Глобальна економіка” – Харків:УкрДУ3Т, 2018 р. (Каменева Н.М., Мозгова О.Т.)