Матеріально-технічне забезпечення

Характеристика матеріально-технічної бази

 

Кафедра „Фізика”, знаходиться в 2 корпусі академії на 3 поверсі.

Загальна площа кафедри 560 м2, площа учбових аудиторій 450 м2 в тому числі одна лекційна аудиторія на 120 місць.

Підготовка спеціалістів відбувається з використанням лабораторій та аудиторій кафедри, які відповідають вимогам техніки безпеки та технічно-санітарним нормам.

Лабораторні заняття проводяться в чотирьох спеціалізованих лабораторіях: лабораторії механіки та термодинаміки, лабораторії електрики та постійного струму, лабораторії магнетизму, лабораторії квантової фізики та оптики,  в яких розміщено 60 лабораторних макетів та стендів.

Для модернізації стендів поставлені сучасні цифрові вимірювальні прилади.

 

Методичне забезпечення

 

 1. Р.В. Вовк, А.В. Попов. Механіка і молекулярна фізика. Навчальний посібник.- УкрДАЗТ, 2011
 2. Р.В. Вовк, А.В. Попов. Електрика і магнетизм. Навчальний посібник.- УкрДАЗТ, 2011
 3. Н.В. Глейзер. Атомна фізика. Елементи зонної теорії твердих тіл.- УкрДАЗТ, 2011
 4. О.Г. Коваленко, М.І. Гришанов. Коливання та хвилі. Лабораторний практикум з фізики.- УкрДАЗТ, 2010
 5. А.Т. Котвицький. Електрика. Лабораторний практикум з фізики.- УкрДАЗТ, 2010
 6. В.Г. Денисенко. Коливання і хвилі. Хвильова оптика. Конспект лекцій.- УкрДАЗТ, 2010
 7. Денисенко В.Г. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка. Конспект лекції. Частина 1.- УкрДАЗТ., 2002.
 8. Денисенко В.Г. Електрика та електромагнетизм. Конспект лекції. Частина 2.- УкрДАЗТ., 2004.
 9. Вікуліна В.І., Куплевацкая Н.І., Пушкова С.М. Методические указания к самостоятельному изучению физики.- УкрГАЖТ., 1998.
 10. Вікуліна В.І. Методичні вказівки до контрольних робіт з фізики №1 та №2.- УкрДАЗТ., 2005
 11. Вікуліна В.І. Методичні вказівки до контрольних робіт з фізики №3 та №4.- УкрДАЗТ., 2003.

 

Література

 1. Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, 1986-1987. – Т.1-
 2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высш шк., 1990.
 3. Загальний курс фізики. -/За редакцією проф. І.М. Кучерука. У трьох томах .-Київ, «Техніка», – 1999.
 4. Загальні основи фізики: У двох книгах. Навч. посібник / Богацька І.Г., Головко Д.Б., Маляренко А.А., Ментковський Ю.Л.; За ред. Головка Д.Б., Ментковського А.А. – К.: Либідь, 1998.
 5. Чолпан П.П. Основи фізики: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1995.
 6. Фізичний практикум / За загальною ред. проф. В.П. Дущенко. -К.: вища школа, 1984.
 7. Матвеєв О.М. Механіка і теорія відносності. -К.: Вища школа, 1993.
 8. Білий М.І., Скубенко П.Ф. Оптика. – К.: Вища школа, 1987.
 9. Кордун Г.Г. Історія фізики. Короткий курс.- К.: Вища шк., 1974.

 

Ресурси

 1. НТБ УкрДАЗТ (Харків, пл. Феєрбаха, 7)
 2. Медіатека УкрДАЗТ (Харків, пл. Феєрбаха, 7)
 3. ХДНБ ім. В.Г. Короленка (Харків, пров. Короленка 18)
 4. Харківський ЦНТЕІ (Харків, просп. Гагаріна, 4)