Дисципліни та спеціальності

завідувач кафедри

Шепеленко Тетяна Валеріївна

завідувач кафедри, канд.наук з фіз.виховання і спорту, доцент

корпус 4, каб.106

Дисципліна: фізичне виховання.

Модулів – 8.

Загальна кількість годин – 240.

Тижнева кількість годин – 4.

Метою викладання дисципліни є підготовка гармонійно розвинутих висококваліфікованих спеціалістів, професійно-прикладна фізична підготовка з урахуванням особливостей майбутньої професії.

Термін вивчення дисципліни:

Форма навчанняКурсСеместрФорма звітності
Повна деннаІ-ІІ1,2,3,4залік
Скорочена деннаІ-ІІ1,2,3,4залік

Види занять з дисципліни:

Види занятьОбсяг годин денної форми навчання
повнаскорочена
1 сем.2 сем.3 сем.4 сем.1 сем.2 сем.3 сем.4 сем.
Практичні заняття6060606060606060
Самостійна робота (теорія та ін.)2020202020202020

Приєднані файли