Співробітники кафедри ФВС

Шепеленко Тетяна Валеріївна

завідувач кафедри, канд.наук з фіз.виховання і спорту, доцент

Шепеленко Тетяна Валеріївна

Канд. наук з фіз. виховання і спорту, спеціальність – 24.00.01 – «Олімпійський та професійний спорт» за темою «Комплектація команд зі спортивної аеробіки на основі психофізіологічних показників спортсменів», диплом ДК №049763 від 18.12.2018 р. Doctor of Philosophy, Ph.D. Physical Traininq and Sport. ДК №049763.

Напрямок наукової діяльності: Фізична культура і спорт серед різних верств населення, олімпійський та професійний спорт.

Автор понад 170 наукових праць. З них у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОНУ, зокрема Scopus, Web of Science – 11, у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, – 20, науково-методичного характеру – 39. Видано та підготовлено до друку 37 навчально-методичні розробки, з них 2 навчальних посібника, з яких 1 з грифом МОН України.

Буц Алла Миколаївна

доцент, МСМК СРСР (велоспорт)

Буц Алла Миколаївна

У 2009 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичного виховання та спорту.

Напрямок наукової діяльності: Фізична культура і спорт серед різних верств населення.

Автор понад 67 наукових праць. З них 50 науково-методичних та 17 навчально-методичних розробки.

Єфремова Анжеліка Яковлівна

канд.наук з фіз.виховання і спорту, ст. викладач, МС СРСР (велоспорт)

Єфремова Анжеліка Яковлівна

Канд.наук з фіз.виховання і спорту, спеціальність – 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» за темою «Обґрунтування змісту та організації професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх інженерів-електриків  залізничного транспорту», диплом ДК 048786 від 23.10.2018 р. Doctor of Philosophy, Ph.D. Physical  Culture, Physical Traininq of Different Groups of Population. ДК №048786

Напрямок науково-методичної діяльності: Фізична культура і спорт серед різних верств населення.

Автор понад 130 наукових праць.  З них у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, рекомендованих МОНУ, зокрема Scopus – 6, у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України – 13, науково-методичного характеру – 115. Видано та підготовлено до друку 6 навчально-методичних розробоки, з них 1 навчальний посібник.

Дорош Микола Іванович

старший викладач

Дорош Микола Іванович

У 2003 році закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію “Вчитель фізичної культури”.

Напрямок наукової діяльності: Фізична культура і спорт серед різних верств населення.

Автор 13 наукових праць. З них 11 науково-методичних та 2 навчально-методичних розробки.

Черніна Світлана Миколаївна

старший викладач

Черніна Світлана Миколаївна

У 1985 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, за спеціальністю «Фізична культура і спорт» та здобула кваліфікацію “Викладач фізичного виховання, тренер”.

Напрямок наукової діяльності: Фізична культура і спорт серед різних верств населення.

Автор 51 наукових праць. З них 12 науково-методичних та 39 навчально-методичних розробки.

Лучко Ольга Ростиславівна

старший викладач

Лучко Ольга Ростиславівна

У 1987 році закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію “Вчитель фізичної культури”.

Напрямок наукової діяльності: Фізична культура і спорт серед різних верств населення.

Автор 57 наукових праць. З них 47 науково-методичних та 10 навчально-методичних розробки.

Довженко Світлана Сергіївна

старший викладач

Довженко Світлана Сергіївна

У 1994 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Фізична культура» та здобула кваліфікацію “Вчитель фізичної культури”.

Напрямок наукової діяльності: Фізична культура і спорт серед різних верств населення.

Автор 16 наукових праць. З них 4 науково-методичних та 12 навчально-методичних розробки.

Паршев Анатолій Євгенович

старший викладач, МС СРСР (важка атлетика)

Паршев Анатолій Євгенович

У 1980 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Експлуатація залізниць» та здобув кваліфікацію “Інженер шляхів сполучень з експлуатації залізниць”.

Напрямок наукової діяльності: Фізична культура і спорт серед різних верств населення.

Автор 19 наукових праць. З них 15 науково-методичних та 4 навчально-методичних розробки.

Горчанюк Валерій Андрійович

викладач, МС СРСР (волейбол)

Горчанюк Валерій Андрійович

У 1985 році закінчив Київський державний інститут фізичної культури, Харківський спортивний факультет за спеціальністю «Фізична культура і спорт» та здобув кваліфікацію “Викладач фізичної культури, тренер з волейболу”.

Напрямок наукової діяльності: Фізична культура і спорт серед різних верств населення.

Автор 6 наукових праць. З них 5 науково-методичних та 1 навчально-методична розробки.

Гринько Віталій Миколайович

викладач

Гринько Віталій Миколайович

У 1999 році закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» та здобув кваліфікацію “Вчитель фізичного виховання”.

Напрямок наукової діятельності: Фізична культура та спорт серед різних верств населення.

Автор 25 наукових праць. З них 1 навчально-методичний посібник, 21 стаття у фахових виданнях (Index Copernicus); 3 публікації у наукових виданнях (SCOPUS та Web of Science).