Єфремова Анжеліка Яковлівна

Посада: старший викладач, помічник декану з фізичного виховання факультету управління процесами перевезень, відповідальна за web-сторінку кафедри на сайті університету, тренер з шахів та шашок, майстер спорту СРСР з велоспорту

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Рік народження: 1965

Освіта:

У 1987 році закінчила Київський державний інститут фізичної культури, Харківський спортивний факультет за спеціальністю «Фізична культура і спорт», кваліфікація – викладач фізичного виховання, тренер з велосипедного спорту.

У 2005 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Практична психологія» за здобула кваліфікацію “Магістр психології”.

Напрямок наукової діяльності:

Фізична культура і спорт серед різних верств населення.

Автор:

понад 130 наукових праць.  З них у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, рекомендованих МОНУ, зокрема Scopus – 6, у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України – 12, науково-методичного характеру – 115. Видано та підготовлено до друку 6 навчально-методичні розробки, з них 1 навчальний посібник.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Yefremova A., Odynets T., Briskin Yu., Ikkert O., Todorova V.  Cardiopulmonary function in breast cancer patients versus healthy control women / Physiotherapy Quarterly. 2020, 28 (1), 6-10.
2. Odynets, T., Briskin, Y., Yefremova, A., Zakharina, I. Influence of a water physical rehabilitation program on the hemodynamic parameters in breast cancer survivors / Physiotherapy Quarterly. 2019, 27 (2), 6-10.
3. Odynets T., Briskin Yu., Yefremova A., Goncharenko Ie. The effectiveness of two individualized physical interventions on the upper limb condition after radical mastectomy / Physiotherapy Quarterly. 2019, 27 (1), 13-18.
4. Odynets T., Briskin Yu., Yefremova A., Zakharina Ie. Impact of a 12-week water program on the respiratory function in breast cancer survivors / Advances in Rehabilitation. 2019, 2, 5-11.
5. Grinko V.; Kudelko V.; Yefremova A.; Klokova S. Effect of aerobic direction on the flexibility of students. dynamics and forecasting. The Journal of Physical Education and Sport (JPES). Romania, June 30, 2020, pp. 1727-1733. DOI:10.7752/jpes.2020.04234

6. Єфремова А.Я. Професійно-прикладна фізична підготовка у системі фізичного виховання вищих навчальних закладів залізничного профілю: навч. посіб., Харків, УкрДУЗТ, 2018, 136 с.
7. Єфремова А.Я. Теоретичний аналіз специфіки професійної діяльності фахівців залізничної галузі / Nauka i Studia: Fizyczna kultura i sport, 2017, 14 (175), с. 64-71.
8. Єфремова А.Я. Теоретичні аспекти обгрунтування професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів залізничного транспорту / Nauka i Studia: Fizyczna kultura i sport, 2017, 9 (170), с. 70-75.
9. Єфремова А.Я. Дослідження впливу посиленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки на рівень фізичної підготовленості майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту / Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наук. пр., Київ, 2017, 12 (94), с. 35-40.
10. Єфремова А.Я., Шестерова Л.Є. Обгрунтування ефективності організації та змісту посиленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки студентів залізничних вищих навчальних закладів / Слобожанський науково-спортивний вісник, 2017, 4 (60), с. 42-47.
11. Єфремова А.Я., Шестерова Л.Є. Організаційні аспекти експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту / Слобожанський науково-спортивний вісник, 2017, 3 (59), с. 34-39.
12. Єфремова А.Я., Шестерова Л.Є. Динаміка рівня професійно-прикладної психофізичної та психофізіологічної підготовленості студентів залізничних спеціальностей / Слобожанський наково-спортивний вісник, 2017, 2 (58), с. 34-39.
13. Єфремова А.Я., Шестерова Л.Є. Факторна структура професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів залізничних спеціальностей / Слобожанський науково-спортивний вісник, 2017, 1 (57), с. 31-35.
14. Єфремова А.Я. Експериментальна програма з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки: методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Фізичне виховання”, Харків, УкрДУЗТ, 2015, 64 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Фізичне вихованняПерелік освітніх програм