Науково-дослідна робота кафедри

завідувач кафедри

Шепеленко Тетяна Валеріївна

завідувач кафедри, канд.наук з фіз.виховання і спорту, доцент

корпус 4, каб.106

Поряд з навчально-виховним та спортивно-масовим процесом кафедра веде науково-методичну роботу, за період з 1991-2020 р.р. підготовлено та опубліковано:

  • навчальних посібників – 4, з них 1 з грифом МОН;
  • методичних рекомендацій та конспектів лекцій – 76;
  • наукових статей – 228;
  • доповідей на науково-методичних та науково-технічних конференціях – 300;
  • керівництво студентами у науково-дослідницький роботі – 341;
  • МОН України присвоєно вчене звання доцент – Буц Аллі Миколаївні;
  • захист дисертацii на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фiзичного виховання та спорту у 2018 роцi – 2.

Галерея