Відгуки роботодавців

завідувач кафедри

Каргін Анатолій Олексійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 2, кабінет 201

Галузь знань 12 – Інформаційні технології
Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Інтелектуальні інформаційні технології»