ОП «Залізничні споруди та колійне господарство» (магістратура)

завідувач кафедри

Плугін Андрій Аркадійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 420

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273 – Залізничний транспорт
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Залізничні споруди та колійне господарство»