Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Бабенко Андрій Олександрович

к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри

корпус 1, поверх 2, кабінет 204

Навчально-методична робота кафедри спрямована на розробку методичного забезпечення навчального процесу, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Навчально-методична робота кафедриМетодичні вказівки до виконання завдання з дисципліни «Інженерна графіка». Ескіз деталей / уклад. В.В. Семенова-Куліш, О.І. Сухарькова – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 34 с.Навчально-методична робота кафедри

Методичні вказівки до виконання завдання з дисципліни «Інженерна графіка». Виконання ескізів деталей / уклад. Бабенко А.О., Горяінова О.В., Новіков В.В. – Харків: УкрДУЗТ, 2017.

Навчально-методична робота кафедри

Методичні вказівки до виконання завдання з дисципліни «Нарисна геометрія». Поверхні / уклад. Семенова-Куліш В.В., Бородін Д.Ю., Кудіна З.І. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 57 с.

Навчально-методична робота кафедри

Методичні вказівки до виконання завдання для студентів усіх спеціальностей. Побудова аксонометричних проекцій поверхонь з подвійним проникненням / уклад. Ольхова Г.Л. – Харків: УкрДУЗТ, 2016.

Навчально-методична робота кафедри

Методичні вказівки до виконання завдання з дисципліни «Нарисна геометрія». Побудова розгорток геометричних поверхонь / уклад. Г.В. Морозова, Н.В. Грінченко – Харків: УкрДУЗТ, 2016.

Навчально-методична робота кафедриМетодичні вказівки та збірник варіантів до завдання з дисципліни «Інженерна графіка». Одноповерхова промислова будівля. / уклад. В.В.Семенова-Куліш, В.В.Новіков, О.І.Сухарькова – Харків: УкрДАЗТ, 2015.