ОПП «Облік, аудит і оподаткування комерційної діяльності» магістр

в.о. завідувача кафедри

Кірдіна Олена Григорівна

В.о.. завідуючого кафедрою, д.е.н., проф.

корпус 3, поверх 2, кабінет 212

Галузь знань 07  Управління та адміністрування
Спеціальність 071  Облік і оподаткування
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Облік, аудит і оподаткування комерційної діяльності»

 

Наступна акредитація освітньої програми 2026 рік.