Силабуси навчальних дисциплін

завідувач кафедри

Костиркін Олег Володимирович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 2, лабораторії хімії

Галузь знань 26Цивільна безпека
Спеціальність 263 – Цивільна безпека

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті»