Матеріально-технічне забезпечення

завідувач кафедри

Костиркін Олег Володимирович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 2, лабораторії хімії

Матеріально-технічна база кафедри постійно вдосконалюється. До її складу входить паливно-хімічна лабораторія (з 1910 року), лабораторія дослідження умов праці (з 1972 року), спеціалізований клас цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (з 2008 року) та спеціалізований комп`ютерний клас з охорони праці (з 2010 року).

Лабораторія дослідження умов праці

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

Лабораторія дослідження умов праці оснащена наступним обладненням:

 • Сигналізатор-аналізатор  переносний багатокомпонентний «Дозор-С-М-4», 2007 р.
 • Багатофункціональний професійний шумомір PSL-5868P, 2008 р
 • Люксметр Ю-116- 3шт
 • Вимірювач параметрів мікроклімату Метеоскоп НТМ-Захист, 2007р.
 • Аспіраційний психрометр Ассмана
 • Анемометр чашковий
 • Камери з оргскла-2 шт.
 • Прилад ІКП -1
 • Омметр М-416/1
 • Вимірювач шуму та вібрації ИШВ-1
 • Стенд д/дослідження опору заземлювачів розтіканню струму
 • Стенд д/дослідження запиленості повітря у виробничих приміщеннях
 • Стенд д/дослідження штучного освітлення
 • Стенд д/дослідження загазованості повітря у виробничих приміщеннях

Паливно-хімічна лабораторія (навчальні лабораторії хімії) була повністю модернізована у 2008 році.

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

 

На теперішній час навчальні лабораторії хімії оснащені наступним обладненням :

 • – установка для визначення еквіваленту маси металу;
 • – апарати Кіппа для визначення вмісту оксиду вуглецю;
 • – моделі (макети) молекул для дослідження будови атомів;
 • – універсальний стенд розчинності солей та лугів у воді;
 • – таблиці Менделєєва;
 • – універсальний стенд «Електрохімічний ряд напружень металів»;
 • – настінні годинники з барометром, гігрометром і термометром;
 • – установка для дослідження хімічної термодинаміки, визначення енергії Гіббса;
 • – мікроскоп настільний;
 • – ваги технічні аналітичні і різноваги для визначення маси бюксів, тиглів;
 • – ваги електронні аналітичні для зваження хімічних речовин масою до 200 г, точність зваження – до 0,0001г;
 • – дистилятор;
 • – мілівольтметри лабораторні для дослідження електролізу;
 • – універсальна піч муфельна для запікання кераміки;
 • – мішалка магнітна з підігрівом;
 • – фотоелектроколориметр для спектрального аналізу отриманих хімічних речовин.

Кафедра має спеціалізований клас з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, який оснащений сучасним мультимедійним комплексом, стендами з цивільної безпеки і приладами хімічної та радіаційної розвідки для навчання студентів і слухачів університету.

Матеріально-технічне забезпечення

Спеціалізований клас з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Матеріально-технічне забезпечення

Спеціалізований клас з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

У навчальний процес кафедри запроваджено передові технології навчання, засновані на використанні сучасної комп’ютерної і мультимедійної техніки. Комп`ютерний клас з охорони праці оснащений сучасними комп’ютерами з ліцензійним програмним забезпеченням «ПРОТЕК», яке дозволяє студентам оволодіти сучасною нормативною базою з охорони праці. Клас призначений для модульного тестування та для комп`ютерного моделювання у навчальному процесі щодо організації заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на транспорті; попередження виникнення нещасних випадків на виробництві; розробка рекомендацій щодо профвідбору та профпридатності працюючих (зокрема, в транспортній галузі); управління діями з охорони праці.