Результати опитувань

Завідувач кафедри

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 211

Галузь знань 19 – Архітектура та будівництво
Спеціальність 192 – Промислове та цивільне будівництво
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Промислове та цивільне будівництво»