Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Угненко Євгенія Борисівна

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 3, кабінет 300, поверх 2, кабінет 205

Кафедра виконує значну науково-методичну роботу.


Навчально-методична робота кафедри

Саяпін О. С., Шевченко А. О., Матвієнко О. О., Мануйленко В. Г. Основні положення та механізми при будівництві залізниці: навчальний посібник. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. — 268 с. Іл. 91, табл. 27, бібліогр.: 21 назв.

ISBN 978-617-7939-12-1

У навчальному посібнику викладені основні поняття і зміст технології залізничного будівництва, склад та обсяги робіт при спорудженні земляного полотна; будівельна техніка (транспортні, транспортуючі, вантажно-розвантажувальні, вантажопіднімальні машини, крани, машини для підготовчих та заключних робіт), класифікація та індексація; технологія виконання робіт під час будівництва штучної споруди (водопропускної груби та мостів); технологія монолітного бетону, залізобетону і кам’яної кладки; та улаштування захисних покриттів.

Рекомендується для студентів II та III курсів денної, IV та V курсів заочної форми навчання, освітнього рівня — «бакалавр», освітньо-професійної програми — «Залізничні споруди та колійне господарство», галузі знань — 27 «Транспорт», спеціальності 273 — «Залізничний транспорт».


Навчально-методична робота кафедри

Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості: навч. посібник / Угненко Є. Б., Тимченко О. М., Орел Є. Ф., Ужвієва О. М., Сорочук Н. І. – Київ: Видавнічий дім «Кондор», 2018. – 180 с.

Посібник складається з шести частин. Перша частина містить в собі основні поняття про природу небезпечних геологічних процесів на ділянках шляхів сполучення в гірській місцевості. Крім того, розглянуто особливості інженерного захисту від зсувів у межах Карпатського регіону та визначення зсувних деформацій на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості.

Друга частина присвячена особливостям досліджень і проектування шляхів сполучення у гірській місцевості.

Третя частина надає опис геодезичних вишукувань при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення в гірській місцевості.

Четверта частина містить основні принципи призначення протизсувних заходів.

П’ята частина складається з інженерно-технічних методів захисту від стихійних лих шляхів сполучення у гірській місцевості. Крім того, наведено систематизацію та аналіз інженерно-технічних заходів захисту від зсувів.

Шоста частина розкриває суть удосконалення технології та організації експлуатації гірських шляхів сполучення України.

Призначено для студентів спеціальностей «Геодезія та землеустрій», «Залізничні споруди на транспорті» та «Будівництво та цивільна інженерія».


Навчально-методична робота кафедриНавчальна геодезична практика: навч. посібник / Глущенко В.М., Угненко Є.Б., Павленко Н.В., Ужвієва О.М., Тимченко О.М. – Київ: Кондор, 2017. – 214 с.

Посібник складається з п’яти частин. Перша та друга частини містять в собі основні положення, що стосуються правил організації практики та її проведення, послідовності виконання та обсягу робіт, матеріального забезпечення. Крім того, запропоновані форми і методи контролю, сформульовані вимоги до звіту по практиці. Надані пояснення щодо здійснення підготовчих робіт.

Третя частина містить пояснення та вказівки з виконання топографічного знімання, побудови планового і висотного знімальних обґрунтувань та тахеометричного знімання.

Четверта частина надає опис інженерно-геодезичних робіт при вишукуваннях автомобільних доріг – прокладання траси дороги, іі детального розмічування, геометричного нівелювання та складання профілів.

П’ята частина складається з окремих завдань інженерних розбивочних робіт.

Призначено для студентів спеціальностей «Геодезія та землеустрій» і «Будівництво та цивільна інженерія».

Рис. 71  Табл. 31  Бібліогр. найм. 10.


Навчально-методична робота кафедри

Угненко Є.Б. Удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників / Є.Б. Угненко. О.М. Ужвієва. – Харків: 2014. – 136 с., іл. табл.

ISBN 978-966-303-540-6

Запропоновано удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників за різних режимів руху транспортних потоків.

Розрахована на студентів старших курсів вищих технічних закладів. магістрів, аспірантів та наукових співробітників.


Навчально-методична робота кафедри

Удосконалення методів захисту від стихійних лих на автомобільних дорогах у гірській місцевості: монографія / Угненко Є.Б., Матлахов І.М., Тимченко О.М., Глобенко В.К. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010. – 120 с.

 В роботі розглянуто існуючі методи захисту від стихійних лих на автомобільних дорогах у гірській місцевості. Розроблено математичну модель прогнозування виникнення та визначення швидкості переміщення ґрунтових зсувів. Визначено величину тиску ґрунту на підпірні споруди при криволінійній поверхні ковзання та особливості напруженого стану ґрунту вздовж потенціальної поверхні зсуву на автомобільних дорогах.

Розрахована на студентів старших курсів вищих технічних закладів, магістрів, аспірантів та наукових робітників.  Іл. 51 Табл. 20 Бібліогр. назв. 30


Навчально-методична робота кафедриУгненко Е.Б. Методология проектирования реконструкции автомобильных дорог с учетом экологических показателей Харьков: ХНІАДУ, 2008. – 184 с.

ISBN 978-966-303-187-3

В работе предложен системный подход к взаимодействию автомобильных дорог с окружающей средой. Приведен анализ существующих методов исследования экологических систем типа «Автомобильная дорога – транспортный поток окружающая среда».  Разработан метод оценки трассы при реконструкции автомобильных дорог.

Рассчитан на студентов старших курсов технических ВУЗов, магистров, аспирантов и научных работников.

Ил. 33. Табл. 17. Библиогр. назв. 39.

У роботі запропоновано системний підхід до взаємодії автомобільних доріг з навколишнім середовищем. Приведено аналіз існуючих методів дослідження екологічних систем типу «Автомобільна дорога транспортний поток навколишнє середовище». Розроблено метод оцінки траси при реконструкції автомобільних доріг.

Розрахована на студентів старших курсів вищих технічних закладів, магістрів, аспірантів та наукових робітників.  Іл. 33 Табл 17 Бібліогр.  назв. 39