Дисципліни вільного вибору студента

завідувач кафедри

Огар Олександр Миколайович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 3, кабінет 304

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275.02 – Транспортні технології
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)»