Керівний склад вченої ради Д64.820.04

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук, професор, академік ТАУ, АТНУ

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи». Тема дисертації: «Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів». Науковий консультант – д.т.н., проф. Т.В.Бутько.

Напрямок наукової діяльності – питання удосконалення логістичної структури і системи управління залізниць в межах ринкових відносин, перехід до сучасних форм та методів у вантажній та комерційній роботі, проблеми взаємодії видів транспорту, формування контейнерної транспортної системи. Формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів.

Є автором  333 публікації, з них 189 наукових, 5 патентів та 29 праць навчально-методичного характеру, у тому числі 5 з грифом МОН України.

Прохорченко Андрій Володимирович

д.т.н., доцент

Прохорченко Андрій Володимирович

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи з 2016 року. Присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності: формування методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу. Дослідження живучості системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції. Макроаналіз організації транспортних систем, зокрема залізничних на основі методів аналізу складних мереж. Дослідження проблем реформування залізничного транспорту загального користування.

В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 32 наукові статті, 14 тез доповідей, 3 навчально-методичних розробки, 1 навчальний посібник “Пасажирські перевезення (залізничний транспорт)” з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 патенти.