Гринько Віталій Миколайович

Посада: викладач, помічник декану навчально-наукового центру гуманітарної освіти, тренер з баскетболу

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2013 році закінчив Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.

Напрямок наукової діяльності:

Фізична культура та спорт серед різних верств населення.

Автор:

25 наукових праць. З них 1 навчально-методичний посібник, 21 стаття у фахових виданнях (Index Copernicus); 3 публікації у наукових виданнях (SCOPUS та Web of Science).

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Гринько В. М., Куделко В. Е. Вплив занять аеробного характеру на спецільну витривлість студентів у групх зі спортивною спрямовністю (секційні зняття) нстільний теніс. Слобожанський науково – спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2017, – № 5 (61), С. 48 – 52.
 2. Гринько В. М., Куделко В.Е., Глотов Є.О.Розвиток спеціальної витривалості студентів у секційних заняттях з настільного тенісу. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 22 травня 2017 р.) [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2017. 194 с. – Режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/ua/naukova-robota/naukovo-teoretichnividannya/aktualni-problemi-fizichnogo-vikhovannya-riznikh-verstv-naselennya
 3. Grinko V., Kudelko V., Hlotov E. Prediction and increasing of general level of students’ endurance by the exercises of aerobic direction. Physical education of students. / За ред. проф. Єрмакова С.С. – Харків, 2018; 1: 23 – 30. doi:10.15561/20755279.2018.0104
 4. Гринько В. М. Прогнозування та підвищення рівня загальної витривалості студентів вправами аеробної спрямованості. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2018. 283 с. – Режим доступу: http://hdafk.kharkov.ua/ua/naukova-robota/naukovo-teoretichnividannya/aktualni-problemi-fizichnogo-vikhovannya-riznikh-verstv-naselennya
 5. Grinko V., Kudelko V., Hlotov E. The Effect Of Aerobic Engagement On Coordination. Its Dynamics And Prognosis. The Journal of Physical Education and Sport (JPES). Romania, December 31, 2018, pp. 2350-2357. DOI: 10.7752/jpes.2018.04354
 6. Гринько В. М., Куделко В. Е. Вплив занять аеробної спрямованості на координаційні здібності студентів. Динаміка та прогнозування. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 3К(109)19. – С. 169 – 174.
 7. Гринько В. М., Куделко В. Е. Вплив занять аеробної спрямованості на координацію рухів студентів. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків: ХДАФК, 2019. С.72-81. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv
 8. Гринько В. М. Дослідження рівня впливу занять аеробного характеру на загальну витривалість студентів у групах зі спортивною спрямованістю. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019, – № 1, С. 19 – 25.
 9. Grinko V. An influence of aerobic activities on special endurance of students in groups with a sports orientation (sectional activities) of ping-pong. International Journal of Physical Education, Exercise and Sports. Volume 1; Issue 1; January 2019; Page 01-05.
 10. Grinko V. Attitudes of students to physical culture and a healthy life. Motivation. International Journal of Physiology, Health and Physical Education. Volume 1, Issue 1; January 2019; Page 24-26.
 11. Гринько В. М., Куделко В. Е. Теоретико-методичні аспекти організації занять з фізичного виховання у сучасній вищій освіті. Спортивні ігри. Sportyvni ihry. Спортивные игры. ХДАФК: Х., 2020; 2(16), с. 4-20. DOI: 10.15391/si.2020-2.
 12. Grinko V. Coordination and development of aerobic direction. Prognostication. International Journal of Yoga, Physiotherapy and PhysicalEducation. Volume 5; Issue 1; 2020; Page No. 21-24.
 13. Гринько В. М., Куделко В. Е. Особливості використання професійно-прикладної фізичної підготовки в системі фізичного виховання студентів залізничного профілю. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. [Електронний ресурс]. Харків: ХДАФК, 2020. 228 с. Режим доступу: http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv
 14. Grinko V.; Kudelko V.; Yefremova A.; Klokova S. Effect of aerobic direction on the flexibility of students. dynamics and forecasting. The Journal of Physical Education and Sport (JPES). Romania, June 30, 2020, pp. 1727-1733. DOI:10.7752/jpes.2020.04234

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Фізичне вихованняПерелік освітніх програм