Хісматулін Володимир Шайдуллович

Посада: професор кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1946

Освіта:

У 1969 році закінчив військову інженерну радіотехнічну академію за радіотехнічною спеціальністю.

Кандидат технічних наук з 1977 року. Дисертацію захистив у ВІРТА за спеціальною темою. Вчене звання професор кафедри радіолокації та автоматики отримав у 2004 році.
Підготував 4 кандидатів наук.

Напрямок наукової діяльності:

оптимальні та адаптивні системи автоматичного керування.

Автор:

близько 70 наукових праць, 7 винаходів та патентів, 4 підручників та навчальних посібників, більше 30 навчально-методичних видань

Нагороди та подяки:

10 медалей за службу у Збройних Силах;
“Почесна відзнака” УкрДУЗТ

Вибрані публікації:

  1. Хісматулін В.Ш. Теорія автоматичного керування. Ч. 1. Теорія лінійних неперервних систем автоматичного керування. [Текст]: Підручник для вузів / В.Ш. Хісматулін, С.В. Панченко − Харків, Укр.ДАЗТ, 2008, − 239 с.
  2. Оценка устойчивости сопровождения по дальности и угловым координатам сверхманевренных летательных аппаратов в многоканальных РЛС [Текст]: / В.Ш. Хісматулін, Г.Н. Зубрицкий, А.А., Ковальчук, О.Н.Старицкий // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. – Х.: ХУПС, 2009. Вип. 4(78). – С. 130-134.
  3. Хісматулін В.Ш. Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації [Текст]: Лабораторний практикум / В.Ш. Хісматулін, І. Г. Воліченко. − Харків, Укр.ДАЗТ, 2013, − 98 с.
  4. Хісматулін В.Ш. Синтез алгоритма оценивания состояния волнового фронта для адаптивной оптической системы [Текст]: / В.Ш. Хісматулін, С.В. Буцев. // Оптика атмосферы. – 1989. – Т. 2, № 2. – С. 222-224.
  5. Адаптивные алгоритмы сопровождения маневрирующих целей по радиальной скорости [Текст]: / В.Ш. Хісматулін, А.А. Кровальчук. // Радиотехника, № 11, 2005. С. 6-10.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Теорія автоматичного управління (керування)Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизаціїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Теорія оптимальних систем автоматичного керуванняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології