Кошевий Сергій Васильович

Посада: доцент кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

Кандидат технічних наук з 1993 року. Дисертацію на тему «Ідентифікація рухомого складу метрополітену» захистив у Харківському інституті залізничного транспорту. Науковий керівник – д.т.н., професор Бабаєв М.М.

Напрямок наукової діяльності:

автоматизація технологічних процесів на залізничному магістральному та промисловому транспорті, метрополітені.

Автор:

120 наукових праць, 28 навчально-методичних розробок, у тому числі 1 підручника, 4 навчальних посібників. Має 20 авторських свідоцтв та 4 патенти на винаходи.

Нагороди та подяки:

Почесна грамота Державної адміністрації залізничного транспорту України;
Почесна грамота Харківської обласної ради;
Срібний знак Південної залізниці;
Почесні грамотати Одеської та Львівської залізниці.

Вибрані публікації:

  1. Кошевий, С.В., Романчук, В.Б. Додаткова обробка сигналів числового коду локомотивними пристроями АЛСН [Текст] / С.В. Кошевий, В.Б. Романчук // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.- 2011.- №3.- С. 82-90
  2. Незнаєв, О.О., Кошевий С.В. Оптимізація економічних показників сортувальних гірок за рахунок скорочення вагонних сповільнювачів третьої гальмівної позиції [Текст] / О.О. Незнаєв, С.В. Кошевий // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту.- 2013.- № 135

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Автоматизація технологічних процесівАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Автоматика та безпека руху на швидкісних залізницяхАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Електромагнітні процеси в пристроях автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
4Основи наукових дослідженьАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
5Системи сигнального авторегулюванняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології