Петренко Тетяна Григорівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1955

Освіта:

У 1978 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Кандидат технічних наук з 2000 р. Дисертацію захистила за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертації: «Ситуаційні системи керування реального часу на основі багаторівневих моделей представлення знань».

Напрямок наукової діяльності:

Нечіткі системи 2-го типу в системах промислового інтернету речей (IIoT).

Автор:

Понад 80 публікацій, з них наукових – 64 (в тому числі 10 у виданнях, що відносяться до міжнародних наукометричних баз), навчально-методичних – 18 (в тому числі 1 навчальний посібник).

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Kargin A., Petrenko T. Spatio-Temporal Data Interpretation Based on Perceptional Model // Advances in Spatio-Temporal Segmentation of Visual Data. – Springer, Cham, 2020. – С. 101-159.
 2. Anatolii Kargin, Tetyana Petrenko. Abstraction as a way of uncertainty representation in Smart Rules Engine. XI-th IEEE International Scientifical and Practical Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT 2019) – Lviv, Ukraine, September 16-18, 2019, Proceedings 8892321, 136-141 pp.
 3. Anatolii Kargin, Tetyana Petrenko. Knowledge Representation in Smart Rules Engine. 3-rd IEEE International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (AICT 2019) – Lviv, Ukraine, July 2-6, 2019 – Proceedings 8847831, 231-236 pp.
 4. Anatolii Kargin, Sergej Panchenko, Aleksejs Vasiljevs, Tetyana Petrenko. Implementation of Cognitive Perception Functions in Fuzzy Situational Control Model. ICTE in Transportation and Logistics 2018, (ICTE 2018). Procedia Computer Science Published by Elsevier B.V., Vol. 149, 2019, pp. 231-238.
 5. Anatolii Kargin, Tetyana Petrenko. Internet of Things Smart Rules Engine. Conference Proceedings of 2018 IEEE International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC &T`2018 Kharkiv, Ukraine, October 9-12, 2018, pp. 639-644.
 6. Petrenko T. Adaptive Behavior Control Model of Non Player Character / T. Petrenko, O. Tymchuk // Proceedings of the 15th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSim-AMSS), Cambridge, United Kingdom. – 10-12 Apr. 2013. – pp. 39-44.
 7. Petrenko T. Package Library and Toolbox for Discrete Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems / T. Petrenko, O. Tymchuk // Proceedings of the 18th International Conference on Soft Computing (MENDEL), Brno, Czech Republic. –27-29 June 2012. – pp. 233-238.
 8. Петренко Т.Г. Управление умной машиной на основе модели категорийного представления ситуации: подход гранулярного компьютинга/ Каргин А.А., Петренко Т.Г. // Проблемы информационных технологий. – 2017. – №1(021). – С.17-28.
 9. Петренко Т.Г Абстрагирование и категоризация в умных машинах на основе гранулярных вычислений / Каргин А.А., Петренко Т.Г // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 50(1271). – С. 53-64.
 10. Петренко Т.Г. Науково-навчальний полігон ІТ-Industry 4.0: стратегічні завдання підготовки ІТ-спеціалістів для галузі залізничного транспорту / Панченко С.В. , Каргин А.А., Петренко Т.Г // Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. УкрДУЗТ, Харьків, №4, 2017, С.3-8.
 11. Петренко Т.Г. Подход к созданию умных машин, основанный на модели гранулярных вычислений / Каргин А.А., Петренко Т.Г.// Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. УкрДУЗТ, Харьків, №4 (Додаток), 2016, С. 32-36.
 12. Петренко Т.Г. Нечеткая муравьиная система для решения задачи о рюкзаке / Петренко Т.Г., Тимчук О.С., Куценко Д.Д. // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте, 2015, № 5, с.44-47.
 13. Петренко Т.Г. Пакет библиотек и среда поддержки нечетких дискретных интервальных логических систем второго типа / Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук // Системи обробки інформації. – 2011. – №. 8. – С. 151-155.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Об'єктно-орієнтоване програмування та технології проектуванняТехнології штучного інтелекту
2Основи обчислювального інтелектуТехнології штучного інтелекту
3Інтернет речейТехнології штучного інтелекту
4Інтелектуальні сенсориТехнології штучного інтелекту