Прилипко Андрій Андрійович

Посада: доцент кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1956

Освіта:

У 1979 році закінчив Харківський інститут залізничного транспорту за спеціальністю “Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті”.

Кандидат технічних наук з 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації «Підвищення ефективності експлуатації точкового колійного датчика за рахунок структурного синтезу». Науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.В. Соболєв, номер диплома ДК №032491.

Напрямок наукової діяльності:

теорія та принципи побудови точкових колійних датчиків, автоматизація технологічних процесів.

Автор:

В рамках навчально-методичної роботи доцентом Прилипком А.А. видано та підготовлено до друку 53 науково-методичних та навчально-методичних розробки, з них навчально-методичних – 39. Має 5 патентів.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Прилипко, А.А. Аналіз різновидів виявлення зміни магнітної індукції в зоні спрацювання точкового колійного датчика [Текст] /А.А. Прилипко // Гірнича електромеханіка та автоматика: зб. наук. пр. / Нац. гірн. універс. – Д., 2008.- Вип. 81.-С. 82-89.
  2. Прилипко, А.А. Структурний синтез диференціального точкового колійного датчика [Текст] /А.А. Прилипко // Автоматика, телемеханіка та енергозабезпечення: зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2008. – Вип. 99. – С. 208–214.
  3. Бабаєв, М.М. Оптимізація параметрів точкового колійного датчика [Текст] / М.М. Бабаєв,А.А. Прилипко // Експлуатація залізниць: зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2010. – Вип. 113. – С. 62–67.
  4. Бабаєв, М.М. Технічна діагностика сучасних первинних перетворювачів точкових колійних датчиків [Текст] / М.М. Бабаєв, А.П. Зубко, А.А. Прилипко // Автоматика, телемеханіка, зв’язок: зб. наук. пр. / Дон.інст. залізничн. трансп. Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Д., 2008.- Вип. 15. – С. 32-39.
  5. Прилипко, А.А. Захист первинного перетворювача точкового колійного датчика від електромагнітних полів [Текст] / А.А. Прилипко // Автоматика, телемеханіка, зв’язок :зб. наук. пр. / Дон. інст. залізничн. трансп. Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Д., 2006. – Вип. 16. – С. 46-50.
  6. Прилипко, А.А. Использование современных методов системной инженерии при разработке сложного программно–аппаратного комплекса [Текст] / А.А. Прилипко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2002. – №4,5. – С. 100-105.
  7. Бабаєв, М.М. Применение методов декомпозиции и абстрагирования при создании комплекса программ системы идентификации подвижного состава [Текст] / М.М.Бабаєв, О.Ф.Демченко, А.А. Прилипко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.– 2002. – №4,5. – С. 100-105.
  8. Прилипко, А.А. Розробка сучасних точкових рейкових датчиків [Текст] / А.А. Прилипко // Електричний рухомий склад: зб. наук. пр. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Х., 2002. – Вип. 49. – С. 70–74.
  9. Прилипко, А.А. Математическая модель путевого датчика [Текст] / А.А. Прилипко, В.Н. Гриднев, Н.П.Савинов // Информационные и управляющие системы для сортировочных станций: зб. наук. пр. / ХИИТ – Х., 1989. – Вип. 10. – С. 51–55.
  10. Вибір типу чутливого елемента для точкового колійного датчика [Текст] / А.Б.Бойнік, А.А.Прилипко, О.Ю.Каменєв, О.В.Лазарєв, О.В.Щебликіна // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – № 2. – С. 31-39

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Електроживлення систем автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Спеціальні вимірюванняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Технічна діагностикаАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології