Ремарчук Микола Парфенійович

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1949

Освіта:

Освіта вища, закінчив у 1976 році Харківський автомобільно-дорожній інститут, ХАДІ, (нині Харківський національний автомобільно-дорожній університет) за спеціальністю «Будівельні і дорожні машини та устаткування», м. Харків. Кандидат технічних наук з 1985 року. Кандидатську дисертацію захистив за темою «Підвищення надійності силових гідроциліндрів машин для земляних робіт» у спеціалізованій раді при Харківському автомобільно-дорожньому інституті за спеціальністю 05.05.04. – «Дорожні і будівельні машини». Вчене звання доцента кафедри будівельних і дорожніх машин присвоєно у 1990 році. Доктор технічних наук з 2009 року. Докторську дисертацію захистив за темою «Енергозберігаючі силові передачі будівельно-дорожніх машин» у спеціалізованій раді при Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за спеціальністю 05.05.04. – «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт».

Працював у продовж 1968 року в м. Інгулець Дніпропетровської області на підприємстві СУ-618 «Гідроспецфундаментбуд» в якості помічника машиніста екскаватора четвертого розряду, слюсарем по ремонту машин. Механіком гаража працював в 1969 році на підприємстві БМУ-4 в м. Чугуїв Харківської області. Інженером-конструктором працював з 1972 року на Харківському заводі металоконструкцій. З 1976 року після закінчення навчання в ХАДІ працював на посаді старшого інженера в науково-дослідному секторі кафедри будівельних і дорожніх машин цього ж інституту, а з 1986 по 2011 роки перейшов на науково-педагогічну роботу спочатку на посаду асистента, а потім доцента та професора цього ж навчального закладу.

З 2012 року працює професором кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення елементної бази гідроприводу; – комп’ютерне діагностування стану гідросистем машин; – рекуперація енергії в гідросистемах машин; – подрібнення матеріалів при забезпеченні умов для гідродинамічного режиму тертя в каналах млина.

Автор:

більше 230 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має більше 20 патентів та авторських свідотств.

Нагороди та подяки:

За створення навчально-методичної літератури в 2012 року в номінації конкурсу «Електронні навчально-методичні матеріали у навчальному процесі» ректором Української державної академії залізничного транспорту нагороджено Дипломом.

За умови співпраці з колективом кафедри системотехніки і технологій лісового комплексу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка за розробку «Кращий товар року» в номінації «Наука» в 2013 році міністерством аграрної політики України нагороджений Дипломом з золотою медаллю.

За вклад в розвиток промислової гідравліки асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики нагородила медаллю БАШТИ в 2014 р., посвідчення за № 19.

Вибрані публікації:

  1. Ремарчук М.П. Гідродинамічне подрібнення матеріалів в кільцевих конфузорно-дифузорних каналах / М.П. Ремарчук, Я.А. Ковальова // Промислова гідравліка і пневматика: Всеукраїнський науково-технічний журнал. – Вінниця: ВНАУ, 2011. – №4(34). – С.15-19.
  2. Ремарчук М.П. Методика визначення стану гідросистем будівельних і дорожніх машин в умовах експлуатації / М.П. Ремарчук // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2013. – Вип. 73. – С. 306-312.
  3. Ремарчук М.П. Підвищення функціональних можливостей полкової землерийної машини / М.П. Ремарчук // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. – Вип. 2(22)/2013. – С. 69-73.
  4. Ремарчук М.П. Реалізація принципу рекуперації енергії в гідросистемах приводу машин зі стріловим робочим обладнанням / М.П. Ремарчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2013. – Вип. 143. – C. 95-105.
  5. Ремарчук М.П. Показник питомої металомісткості землерийних машин / М.П. Ремарчук // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2013. – Вип. 74. – С. 229-237.
  6. Ремарчук М.П. Енергозбереження в гідросистемах управління робочим обладнанням машин для земляних робіт / М.П. Ремарчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків: ХНТУСГ, 2014. – Вип. 147. – C. 139-144.
  7. Ремарчук М.П. Рішення задач на основі використання системного аналізу і знань про закон зміни стану об’єкта дослідження / М.П. Ремарчук // Збірник наукових праць УкрДАЗТ – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 148, ч. 1. – С. 86-94.
  8. Ремарчук М.П. Вплив в’язкості рідини на процес гідродинамічного змащення в рухомих з’єднаннях із зворотно-поступальним рухом / М.П Ремарчук. С.В. Воронін // Праці ТДАТУ – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Вип. 14 – т. 2. – С. 155-164.
  9. Ремарчук М.П. Визначення величини тиску між двома поверхнями при здрібненні сипкого матеріалу в режимі гідродинамічного тертя / М.П. Ремарчук,  Я.А. Ковальова // Проблеми трибології. Міжнародний науковий журнал – Хмельницький: ХНУ. – 2015. – .№4(78) – С. 86-91.
  10. Ремарчук М.П. Методологія проектування гідравлічного приводу на основі застосування системного аналізу / М.П. Ремарчук, А.О. Задорожний, Я.В. Чмуж // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – №2/7(86). – С. 42-50.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Гідро- пневмопривод машинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2ГідропневмоавтоматикаПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
3Основи діагностики машинПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
4Енергозберігаючі технології експлуатації ПТЗМ