Сіроклин Іван Миколайович

Посада: доцент кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1982

Освіта:

У 2003 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті». Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистив за спеціальністю 05.22.20  «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», Знання доцента отримано в 2013 році.

Напрямок наукової діяльності:

удосконалення систем автоматики на залізничному транспорті, пасажирська автоматика.

Автор:

понад 40 публікацій з них 20 наукових, 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 20 у фахових виданнях

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Синтез методів розрахунку пасажиропотоків метрополітену для контролю завантаженості вагонів / М.М. Бабаєв, І.М. Сіроклин // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – Донецьк: ДонІЗТ, 2007. – № 11. – C.69 – 75.
  2. Апробація методу контролю параметрів руху електропоїзда метрополітену / М.М. Бабаєв, І.М. Сіроклин // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – Донецьк: ДонІЗТ, 2007. – № 12. – C.108 – 115
  3. Розробка моделі впливу експлуатаційних характеристик на вірогідність відмови електрорухомого складу / І.М. Сіроклин // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. – № 15. – C.91 – 99
  4. Сіроклин І.М. Фактори, що впливають на вибір структури системи МПЦ на станції. Частина 2 / І.М. Сіроклин, А.А. Меліхов // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту УкрДАЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – № 28. – C.59 – 66.
  5. Сіроклин, І.М. Використання методу аналізу оптичного потоку для контролю параметрів пасажиропотоку / І.М. Сіроклин // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – T. 6, № 3(60). – С. 33 – 36.
  6. Сіроклин І.М. Апробація методу автоматичного контролю пасажиропотоку з використанням технічного зору / І.М. Сіроклин // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – № 6. – С.22 – 25.
  7. Сіроклин І.М. Дослідження сплати за проїзд у метрополітені з точки зору задач автоматизації / І.М. Сіроклин // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту УкрДАЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012. – № 32. – C.59 – 66.
  8. Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу [Текст] / О.Ю. Каменєв, І.М. Сіроклин, С.О. Змій, О.В. Щебликіна // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2017. – Випуск 168. – С. 19-30.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Автоматика телемеханіка та зв'язокОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Станційні системи автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології