Дисципліни вільного вибору студента

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Приєднані файли