Відгуки роботодавців

в.о. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ

Плугін Дмитро Артурович

в.о. завідувача кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 1, кабінет 126

Галузь знань 19 – Архітектура та будівництво
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія
Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма «Будівельні матеріали, конструкції та споруди»

Акредитація ОНП – травень 2021 року