Дисципліни вільного вибору студента

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

Галузь знань 05- Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 – Економіка
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Приєднані файли